การเคหะผุดล่าสุด ลดกระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 ต่อเดือน

เช่าบ้าน

การเคหะผุดล่าสุด ลดกระหน่ำ 56 โครงการ เช่าบ้านเริ่ม 999 ต่อเดือน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแ พ ร่ของ CV ระ ล อ กใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติมีกำลังซื้อลดลง

 เช่าบ้าน

การเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยกําหนดเป็นโปรโมชั่น 3 รูปแบบ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่

1.โปรโมชั่นด อ ก เ บี้ ยเช่าซื้อ 0% ในปีที่ 1 สําหรับลูกค้าที่สถาบันการเ งิ นปฏิเสธสินเชื่อ

 เช่าบ้าน

2.โปรโมชั่นลดราคา 56 โครงการ (Shock price) โดยเป็นการให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5 – 20% ของราคาขายเ งิ นสดเดิม ในโครงการบ้านเอื้ออาทร

 เช่าบ้าน

3.โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999 – 1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่ กคช. กําหนด

 เช่าบ้าน

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมาตรการโปรโมชั่นดังกล่าวได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติทุกแห่ง หรือ Call Center 1615โดยมีเ งื่ อ น ไ ขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอขอบคุณที่มาจาก siamstreet