ของ 9 อย่าง เสริมด ว ง การเ งิ น โชคลาภ เ งิ นไหลเข้ากระเป๋าทุกวัน

ของ 9 อย่าง

ของ 9 อย่าง เสริมด ว ง การเ งิ น โชคลาภ เ งิ นไหลเข้ากระเป๋าทุกวัน

นอกจากการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้านแล้ว การเสริม๑วงชะตาในเ รื่ อ งของโชคลาภ ก็ยังมีวิธีการอื่น ที่จะส่งเสริมการเ งิ นของคุณได้ดังนี้

1. หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำอยู่เสมอ จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า มารร้ า ยไม่กล้าเข้าใกล้ อุปสรรคใดไม่กล้าเข้ามา

ของ 9 อย่าง

2. ควรพกคริสตัลสีเหลืองทองติดตัวเอาไว้ เพราะเป็นเครื่องรางที่จะช่วยส่งเสริมบารมีเกี่ยวกับการเ งิ น สร้างความมั่นคง ดูดโชคลาภ มหานิยม ส่วนตอนนอนนั้นให้เอาไว้ใต้หมอนจะเป็นการดี

3. ถ้าใครได้เ งิ นก้อนโตมา ควรแบ่งเ งิ นส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าก่อนที่จะนำไปเข้าธนาคาร หรือจะนำไปใช้อย่างอื่น เนื่องจากคนโบราณเชื่อกันว่า การนำเ งิ นเข้ากระเป๋าของเราก่อน จะเป็นการเพิ่มโ ช ค ด ว ง และนอกจากนี้สำหรับวันขึ้นปีใหม่ของบ้านเราในช่วงเดือนเมษายน มีแนะนำที่ว่าควรนำเ งิ น 900 บาทหรือ 9,000 บาทใส่ไว้ตลอดคืน จะส่งผลให้พลังในกระเป๋าเ งิ นนั้นเรียกเ งิ นเรียกทอง

4. การทำบุญ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ย าก เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยส่งเสริมพลังอำนาจในเ รื่ อ งของการเ งิ น เฉพาะการทำบุญแบ่งปันอาหารให้กับสัตว์ มีอานิสงส์มาก

ของ 9 อย่าง

5. การดื่มน้ำจากตู้กดน้ำจากธนาคาร ธนาคารนั้นถือว่าเป็นแหล่งเ งิ นทองชั้นเยี่ยม ดั งนั้uการดื่มน้ำจากธนาคาร หรือเรากรองน้ำจากธนาคารมาใส่ไว้ที่บ้านเรา ใส่ไว้ที่โอ่งก็ได้ จะเป็นการเติมเต็มความมั่นคงให้กับตัวเราเองและผู้อยู่อาศัย

6. หมั่นตรวจดูชะตาเกี่ยวกับการเ งิ นอยู่เสมอ ว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไร หรือควรมีสิ่งของมงคลอะไรติดตัวแล้วจะได้โชค

7. หมั่นอุทิ ศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเวร ถ้าหากคุณเป็นคนที่หาเ งิ นมาได้เท่าไหร่ก็หมด สิ่งเหล่านี้ควรทำเป็นประจำ เพราะยังมีเจ้าก ร ร มนายเวรติดตามคุณอยู่

8. เก็บซองอั่งเปาติดกระเป๋าสตางค์ไว้ ทำให้คนนั้นมีโชคลาภมากขึ้น ปีนี้ใครเขาก็ทำกัน

9. หากมีโอกาสไปไหว้สักการะพระสีวลี จะเป็นการดีมาก เพราะเชื่อกันว่า พรใดที่ขอ มักจะได้เสมอ ชีวิตจะมีความก้าวกระโดด มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มาจาก ข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือธรรมะ