คนแก่คนเฒ่าแนะมา วิธีการไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลย าย ทำถูกแล้วจะดี

วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ

คนแก่คนเฒ่าแนะมา วิธีการไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลย าย ทำถูกแล้วจะดี

ทำแล้วดีมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งตัวเอง และคนในครอบครัว เป็นการเสริมด ว งปีใหม่ วิธีการไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลย าย ด้วยเพราะบางครั้งเราอาจจะทำสิ่งไม่ดีลงไป ด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ถูกต้องเข้าก็ต้องไหว้ขอขมาโดยมีวิธีการดังนี้

  1. ส้ม 4 ผล (ห้ามส้มโอ หรือส้มโอมือ)
  2. ข้าวสวย กับข้าวเมนูตามสะดวก
  3. ขนมหวาน จำพวกขนมไทยต่าง
  4. พวงมาลัย
  5. ธูป ให้นำเครื่องไหว้ไปวางหน้าศาล พระภูมิ ศาลตาศาลย ายแล้วจุดธูป

พระคาถาขอขมาพระภูมิ

อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง สวด นะโม 3 จบ

อ ธิษฐ านว่าสิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินทั้งด้วยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณย ายลูกก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดออกไปด้วยเถิด อ ธิษฐ านเสร็จก็ปักธูป เมื่อธูปหมดดอกก็เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนได้เลย ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในบ้าน นอกบ้าน และเพดาน ปัด กวาด เช็ดถูให้สะอาด แล้วในรุ่งขึ้นให้ตักบาตร หรือถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลย าย

คาถาขอพรพระภูมิ

สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารั กษ าที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุข แด่ (ระบุชื่อผู้ขอ) ให้มั่งมีเ งิ นทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนื่องนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร บุตรหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนซร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุเม

การบูชาศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

การไหว้ศาลพระภูมิ…….ใช้ธูป 9 ดอก เทียน ดอกไม้ พวงมาลัย เครื่องสังเวย

การไหว้ศาลเจ้าที่…………ใช้ธูป 7 ดอก เทียน ดอกไม้ พวงมาลัย เครื่องเซ่นสังเวยอย่างน้อยปีละครั้ง

หมายเหตุ : การตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล หากจะตั้งศาลต้องปรึกษาผู้รู้ พราหมณ์ ผู้ประกอบพิธี ศาลพระภูมิ มาจากการผสมผสานกันระหว่างศาสต์ด้าน ศาสนา พิธีกร รม และความเชื่ อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซึ่งมุ่งเน้นไปทางด้านการนับถือเทพเจ้า

แม้ประเทศไทยเราจะนับถือศาสนาพุทธ แต่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ก็มีเข้ามาอย่างแพร่หลาย แต่ก่อนอื่นท่านที่อย า กจะตั้งศาลพระภูมิไว้ในบ้านควรรู้ถึง ขั้นตอนและวิธีการตั้งศาลให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อจะได้นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิปกป้องรั กษ าคุ้มภัยคนที่อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณที่มาจาก sanook