ความย าวนิ้ว บอกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ ลองเช็ กดู

ความย าวนิ้ว บอกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ ลองเช็ กดู

มีคนเคยบอกว่าถ้าเราอย า กรู้ว่าคนไหนมีนิ สั ยอย่างไรให้สังเกตได้จากการแบมือขวาดูความย าวของนิ้ว เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถดูได้ถึงนิ สั ยใจคอ ถ้าไม่เชื่อให้ลองดูจากนิ้วตัวเราเองก่อนก็ได้ว่าเรานั้นมีนิ สั ยที่ตรงบอกไปหรือเปล่า แม่น ไหนไปดูกันเลยค่ะ

ความย าวนิ้ว

แบบ A นิ้วนางย าวกว่านิ้วชี้

คนที่มีนิ้วนางย าวกว่านิ้วชี้นั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ สามารถดึงดูดผู้คนให้หยุดที่เขาได้

ความย าวนิ้ว

คนประเภทนี้มีนิ สั ยที่เป็นจุดเด่นมากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิ สั ย หรือบุคลิกการวางตัว ไม่ว่าจะทำอะไรจะเป็นจุดสนใจของผู้อื่นเสมอ และคนประเภทนี้ยังเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี ไม่ว่าจะแก้เ รื่ อ งของตัวเองหรือว่าจะช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาหรือให้คำปรึกษา คนประเภทนี้สามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้ดี

แบบ B นิ้วชี้ย าวกว่านิ้วนาง

คนที่มีนิ้วชี้ย าวกว่านิ้วนางนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก

ความย าวนิ้ว

คนประเภทนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองและออกมาสู่บุคลิกภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งงานใด ก็จะสามารถทำออกมาได้ดี เป็นคนที่ไว้ใจได้ในทุกเ รื่ อ ง ถ้าเป็นในเ รื่ อ งงานทำคนเดียวจะทำได้ดีกว่าทำเป็นทีม เพราะเนื่องจากว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจึงไม่ชอบให้ใครมารบกวนในเวลาทำงานหรือเวลาที่ตัวเองนั้นมีสมาธิ แล้วคนประเภทนี้จะมีวิธีการทำงานหรือการใช้ชีวิตในแบบแผนของตนเองและจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาดีอย่างแน่นอน

แบบ C นิ้วชี้กับนิ้วนางย าวพอกัน

คนที่มีนิ้วชี้กับนิ้วนางย าวพอกันนั้น เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบการต่อสู้แข่งขัน หรือการขั ด แ ย้ ง

ความย าวนิ้ว

คนประเภทนี้จะเป็นคนที่มีนิ สั ยอ่อนโยนมีความให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่แ ค้นพย าบาท เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตเรียบง่าย ชอบอยู่อย่างสันติไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน จึงทำให้คนประเภทนี้มีแต่คนรัก แล้วคนประเภทนี้มีจุดเด่นจะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายจะรู้วิธีการพูดแต่จะไม่ใช่คนที่เข้าหาก่อน แต่ด้านมืดของคนประเภทนี้จะเป็นคนที่ไม่โกรธแต่เมื่อไหร่ที่ถึงจุดเดือดที่โกรธมากที่สุดแล้วจะแรงมาก ต้องร ะวั งให้ดีอย่าให้คนประเภทนี้โกรธไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีชีวิตไม่ยืนย าว

ขอบคุณข้อมูลจาก honghongworld