จุดธูปปักกลางแจ้ง ขอขมาที่เคยสาบาน บนบานไว้ ทำสักครั้งในชีวิต

จุดธูปปักกลางแจ้ง ขอขมาที่เคยสาบาน บนบานไว้ ทำสักครั้งในชีวิต

รู้กันหรือไม่ว่า คนเรานั้นล้วนเกิ ดมาหลากหลายภพหลายชาติ แต่ละคนนั้นมีเจ้ากร รมนายเวรที่แตกต่างกันออกไป จึงควรสวดเพื่อขอขมากร รมเจ้ากร รมนายเวรทั้งอดีตชาติที่ผ่านมาและปัจจุบันชาติ หรือสิ่งใดที่เคยล่วงเกินแก่เทวดา 16 ชั้นฟ้าหรือ 15 ชั้นดินก็ตาม สิ่งใดที่เคยกล่าวคำสาบานหรือบนบานไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แล้วลืมที่จะแก้ไข รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลาย

การสวดขอขมากร รมนี้ไม่ใช่การลดกร รมแต่อย่างใด แต่เป็นการขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ล่วงเกินมาทุกภพทุกชาติโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ทันได้ตั้งใจ เพื่อให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นอโหสิกร รมให้แก่เรา

ต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป
ขอแนะนำ นะครับ จะได้ไม่ งง อ่ า นให้เข้าใจก่อนทำ

ไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วนะครับ ที่ใหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทาง(ทิศตะวันออก) และทำก่อนเวลา12.00น. หรือก่อนเที่ยงวันเฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง 6 เดือนไปค่อยทำใหม่ครับ

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น(ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง)

เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว(หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาครับ) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาลหรือพระบูชาในบ้านได้ครับ

และกล่าว (นะ โม 3 จบ)

” สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต “
หากข้าพเจ้า(บอกชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์

พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากร รม นายเวร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกssมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอ ธิษฐ านคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใด โ ร คภัยใด ขอให้มลายสิ้น ไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอ ธิษฐ านที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างกร รมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกร รมให้ ขอถอนความอา ฆ า ตพย าบาท และคำสาปแช่งในทุก ชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากร รมนาย เวร

ขอให้พ้นนรก ภูมิ

ขอขอบคุณที่มาจาก postsara