ดวงคนมีบุญ เสริมดวงคนทั้ง 7 วันเกิด มีคนอุปถัมภ์ ค้ำจุน การเ งิ นเข้ามาไม่ขาดสาย

หลักความเชื่อเรื่องด ว งของคนนั้น อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคล การดูด ว งมีศาสตร์ที่เข้ามารองรับ และไม่ใช่การนั่งนึกพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริง แต่เกิดจากการอ่านการเคลื่อนไหวของดวงดาว แต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

วันนี้เราจึงจะพามาเปิดคนดวงดี จะมีโชค มีคนหยิบยืนโชคมาให้คุณ ได้แก่

คนที่เกิดวันจันทร์

คนที่เกิดวันพฤหัส

คนที่เกิดวันเสาร์

คนที่เกิดวันอาทิตย์

คนเกิด 4 วันนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามา มีข่าวดีในเรื่องเงินๆทองๆ มีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้ มีโอกาสได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชคด้วย

แนะนำคนเกิดทั้ง 7 วัน อยากโชคดี มีเงินใช้ไม่ขัดสน

1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

          อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

          สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล

2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

          ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

          ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

          ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

          สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง

3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

          ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

          สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี และผู้ที่เกิดวันอังคาร

4. ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ปางอุ้มบาตร

  บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

          สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

          สวดวันละ 17 จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระประจำวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ ปางป่าเลไลยก์ (ผู้ที่เกิดระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันพุธถึง 06.00 น.ของวันพฤหัสบดี หรือบางคนก็นับตั้งแต่ 18.00 – 24.00 น.ของวันพุธ (สุดแต่ความเชื่อ))             

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)

          กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

          สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี ผู้ที่เกิดวันราหู หรือวันพุธกลางคืน

5. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ 

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี…

          อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

          สวดวันละ 19 จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

6. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง 

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์…

          อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

          สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน

7. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก

  บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์

          ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

          สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจดวง 12 ราศี