ดูไ ว้เลย เ ล ขบัตรประชาชน บอกโชคชะตาทางการเ งิ นได้

บัตรประชาชน

ดูไ ว้เลย เ ล ขบัตรประชาชน บอกโชคชะตาทางการเ งิ นได้

คุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวคุณ ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครสามารถมาเหมือนได้นั่นก็คือเล ขบัตรประชาชน สิ่งเหล่านี้บอกเลยว่ามันไม่ซ้ำกับใครอย่างแน่นอน

และแน่นอนว่าเอกลักษณ์ประจำตัวนี้สามารถบ่งบอกตัวของตัวเองได้ ว่าจะดีจะงามอย่างไร จะย ากดีมีจนอย่างไรในการใช้ชีวิต เราไปคำนวณตัวเล ขจากเล ขบัตรประชาชนได้เลย หยิบบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วดู 13 หลัก

เล ขที่ทุกคนได้นั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นเล ขของคุณคนเดียวเท่านั้น สำหรับเล ขบัตรประชาชนนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ในเ รื่ อ งของการระบุตัวตนของแต่ละคนแล้ว ก็ยังสามารถบอกถึงด วงชะตาของเจ้าของเล ขได้อีกด้วย

การดูด วงชะตาจากเล ขบัตรประชาชนนั้นทำได้โดยการนำเล ขสามตัวท้ายของเล ขบัตรประชาชนของคุณมาบวกรวมกันจนเหลือตัวเล ขเพียงหลักเดียว เช่น เล ขบัตรประชาชนคือ 9-8989-56574-76-8 จากนั้นนำ 7+6+8 = 21 จากนั้นนำ 2+1 = 3 จากนั้นนำเล ข 3 ที่ได้ไปอ่ า นคำทำนายด วงชะตาได้เลย

บัตรประชาชน

ด้านล่าง มีเล ขเสริมด วงประจำวันเกิ ดนะคะ

ผลลัพธ์เล ข 1

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเล ข 1 มักเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ มีความเ ชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ผู้ที่ได้เ ล ขนี้ยังเป็นคนที่หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตนเองไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย ส่วนในเ รื่ อ งของความรักของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 1 มักถือว่าความรักเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตจึงทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อความรัก แต่ควรs ะวั งในเ รื่ อ งของการที่เป็นคนช่างพูดมากจนเกินไปจึงทำให้คนอื่นมองว่าเป็นคนที่ข า ดความน่าสนใจไป

ผลลัพธ์เล ข 2

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเล ข 2 มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย มักใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่าง จึงทำให้ในบางครั้งก็ข า ดความเ ด็ ดข า ดในการ ตั ดสินใจ อีกทั้งเล ข 2 ยังแสดงถึงการที่เป็นที่รักของมิตรสหายมากมาย เป็นคนที่มีปัญญาดีมีไหวพริบเรียนรู้สิ่งต่าง ได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตนเองควรร่วมทำกับผู้อื่น โดยเฉพาะกับคู่ครองของตนจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ย าก นอกจากนี้แล้วผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเล ข 2 ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดต่อเ พ ศ ตรงข้ามเป็นอย่างมากและเป็นที่รักของผู้อื่นอยู่เสมอ จึงทำให้มีความรักเข้ามาหลากหลาย ดั งนั้uจึงควรมีความหนักแน่นให้มากจึงจะทำให้ความรักยืนย าวมากยิ่งขึ้นได้ไม่ย าก

ผลลัพธ์เล ข 3

เล ข 3 นั้นแสดงถึงการเป็นคนอารมณ์ร้อน คิดไว ทำไว ตั ดสินใจเ ด็ ดข า ด ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเป็นใหญ่จนหลงลืมนึกถึงวามรู้สึกผู้อื่นไปบ้าง นอกจากนี้เล ข 3 ยังแสดงถึงปัญหาต่าง ที่จะเข้ามาในชีวิตอยู่ร่ำไป โดยเฉพาะปัญหาในเ รื่ อ งของมือที่ 3 ดั งนั้uผู้ที่ได้ผลลัพธ์เ ลvนี้จึงควรมีความเข้มแข็ง และดูแลเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากขึ้นจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ไปได้ด้วยดี หากต้องการที่จะมีกิจการเป็นของตนเอง ควรร ะวังไม่ไว้ใจลูกน้องหรือบริวารมากจนเกินไป และไม่ควรอุทิศตนเป็นนักบุญใจกว้างจนทำให้ตนเองต้องเดือดเนื้อร้อนใจ หากผ่านพ้นปัญหาทั้งหมดได้จะประสบกับความสุข ความสบายในภายภาคหน้า

ผลลัพธ์เล ข 4

เล ข 4 นั้นแสดงถึงการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีพรสวรรค์ มีไหวพริบ ทันคน อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ เข้ากับคนอื่น ได้ง่าย และการที่เป็นคนช่างพูดช่างคุย จนบางครั้งอาจถึงขั้นขี้โม้จึงทำให้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับนักขาย ส่วนในเ รื่ อ งของความรักแล้วผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเล ข 4 ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจนบางครั้งคนอื่นอาจมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ที่ได้เล ขนี้เป็นคนช่างเลือก และเ บื่ อง่าย ดั งนั้uคนที่จะสามารถอยู่เคียงข้างกับกันได้นั้นต้องเป็นคนที่เข้ากันได้จริง มีเหตุผล มีความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ซ้ำใคร

ผลลัพธ์เล ข 5

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 5 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี แต่หากถึงคราวที่ตนเองต้องการที่ปรึกษาบ้างก็หาได้ย ากเย็นนัก นอกจากนี้เล ข 5 ยังแสดงถึงการเป็นคนหยิ่งทะนง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย และมักจะมีเ รื่ อ งทุกข์ใจจากความคิดมากของตนเองบ่อยครั้ง อีกทั้งผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 5 มักเป็นคนชอบความเรียบง่าย ชอบให้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าการใช้ชีวิตในเมืองที่สับสนวุ่นวายไม่รู้จบ ส่วนในเ รื่ อ งความรักแล้วเป็นคนชังเลือกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่เคร่งคัดในเ รื่ อ งของขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างมาก จึงทำให้เป็นคนที่มักมีคู่ครองช้ากว่าคนอื่น

ผลลัพธ์เล ข 6

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 6 แสดงถึงการเป็นคนที่มีผู้คนรักใคร่เอ็นดู ไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ย าก หากเป็นคนที่บำเพ็ญภาวนาจะเป็นคนที่มีจิตเหนือธรรมชาติ มีสัมผัสที่ 6 นอกจากนี้เล ข 6ยังแสดงถึงการเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง รักความสะอาด จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ในบางครั้งก็เป็นคนที่จู้จี้จุกจิกอยู่บ้าง สำหรับในเ รื่ อ งของความรักไม่มีอุปสรรคอะไรมากนัก จึงไม่ค่อยจะได้มีสถานะโสดนานเท่าไหร่นัก และมักจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตนเองเสมอ

ผลลัพธ์เล ข 7

เล ข 7 นั้นแสดงถึงการเป็นคนที่ต้องรับภาระอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงชีวิต จนทำให้บางครั้งก็ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ได้ตามใจต้องการนัก อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความเ ชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นอย่างมากจนบางครั้งอาจจะถึงขั้นยึดติดเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและมีอุดมการณ์ชัดเจน ดว งชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 7 นั้น ไม่ควรอยู่ติดที่ ควรทำงานที่ต้องมีการเดินทางบ่อยครั้ง เช่น ไกด์นำเที่ยว เป็นต้น หรือทำงานที่ต้องใช้ทักษะในการเจรจาติดต่อประสานงาน จึงจะประสบความสำเร็จ หากจะพูดถึงในเ รื่ อ งของความรักนั้นค่อนข้างที่จะมีเ รื่ อ งทะเลาเบาะแวงกันบ่อยครั้งหากอยู่ติดกันมากจนเกิน จึงควรลองให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาของตัวเองบ้าง ห่างกันบ้าง จะทำให้ความรักราบรื่นขึ้น

ผลลัพธ์เล ข 8

ผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเล ข 8 นั้นเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญบารมี หากหมั่นหาความรู้ใหม่ เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้ประสบความสำเร็จ มีฐานะร่ำร ว ยมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป นอกจากนี้เล ข 8 ยังแสดงถึงการมีชีวิตที่โลดโผน เป็นคนที่มีอารมณ์สองด้านในคน เดียว คือ หากเมื่อเวลาดีก็จะดีจนหน้าแปลกใจ แต่หากร้ า ยขึ้นมาก็ร้ า ยแบบไม่น่าเชื่อด้วยเช่นกัน สำหรับในเ รื่ อ งของความรักผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 8 นั้นเป็นคนที่มีความรักที่ประสบความสำเร็จ มีคู่ครองที่ดี แต่ในบางครั้งผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ขนี้ก็ใช้ชีวิตสนุกสนานจนหลงลืมให้ความสำคัญกับคนรักหรือคู่ครองไป ดั งนั้uจึงควรให้เวลาและการใส่ใจคู่ครองให้มากขึ้น

ผลลัพธ์เล ข 9

เล ข 9 นั้น แสดงถึงการเป็นผู้นำ อำนาจ ความยิ่งใหญ่ และแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การเ งิ น มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือในย ามย ากอยู่เสมอ ในวัยเด็กอาจจะต้องสู้ชีวิต พบเจอกับอุปสรรค และต้องใช้ความเพียรและความอดทนเป็นอย่างมากในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง แต่ในท้ายที่สุดก็จะประสบความสำเร็จชีวิต ด วงชะตาของผู้ที่ได้ผลลัพธ์เล ข 9 นั้นมักต้องเป็นผู้ที่เสียสละให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ แต่สิ่ งนี้จะส่งผลให้ประสบความสุขในภายภาคหน้า ส่วนในเ รื่ อ งของความรักนั้นควรร ะวั งในเ รื่ อ งของชู้สาว ไม่ควรใจอ่อนมากจนเกินไปเนื่องจากจะนำเ รื่ อ งเดือดร้อนใจเข้ามาได้

บัตรประชาชน

เล ขนำโชค เสริม๑วงประจำวันเกิ ด

คนไหนที่มีความเชื่ อเ รื่ อ งของศาสตร์ตัวเล ข ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งใดที่เกี่ยวข้องกับตัวเล ข เช่น เบอร์โทรศัพท์ บ้านเล ขที่ ทะเบียนรถ ก็ต้องดูเล ขที่เป็นมงคลหรือเล ขที่ถูกโฉลกเอาไว้ก่อน เรามีคำแนะนำของการเลือกตัวเล ขเสริมดว งตามวันเกิ ดมาบอกให้ได้รู้กันค่ะ

วันอาทิตย์

เล ขนำโชค คือ เ ลข 2 เล ขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เล ข 1

วันจันทร์

เล ขนำโชค คือ เล ข 5 เล ขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เล ข 2

วันอังคาร

เล ขนำโชค คือ เล ข 3,9 เล ขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เล ข 2,4

วันพุธ (กลางวัน)

เล ขนำโชค คือ เล ข 6,2 เล ขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เล ข 3

วันพุธ (กลางคืน)

เล ขนำโชค คือ เล ข 4,2 เล ขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เล ข 1

วันพฤหัสบดี

เล ขนำโชค คือ เล ข 1,2,6 เล ขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เล ข 7

วันศุกร์

เล ข นำโชค คือ เล ข 3,5 เ ลvที่ควรหลีกเลียง คือ เล ข 7,8

วันเสาร์

เล ขนำโชค คือ เล ข 3,9 เล ขที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เล ข 5

แต่อย่างไรก็ตามความเ ชื่อเ รื่ อ งศาสตร์ตัวเล ขเป็นเพียงความเชื่ อส่วนบุคคล การจะด วงดีด วงเฮงนั้นต้องมีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูล Postsod