ทำตามวิธี ใครเป็นบ่อย ตอนที่ลุกขึ้นยืน อย่าปล่อยไว้นาน

ลุกขึ้นยืน

ทำตามวิธี ใครเป็นบ่อย ตอนที่ลุกขึ้นยืน อย่าปล่อยไว้นาน

เคยเป็นกันไหมในเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้า เราก็มักจะก้าวเท้าลงกับพื้น จะเกิ ดอาการป ว ดจี๊ดบริเวณที่ฝ่าเท้าและบริเวณส้นเท้า ถ้าหากว่าคุณเคย นั่นหมายถึงตัวคุณเองเริ่มเป็นโ ร คเอ็นฝ่ าเท้ าอักเสบ ไม่ควรปล่อยไว้เป็นเวลานาน

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือที่เราเรียกกันว่ารองช้ำ ซึ่งเกิ ดขึ้นจากการมีอาการบาดเจ็ บหรือการอักเสบของเอ็นฝ่าเท้าในบริเวณที่เกาะกับก ร ะ ดู กส้นเท้าของเรา

เส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเกิ ดจากอะไร?

1. การเคลื่อนไหวซ้ำในบริเวณเดิม

2. น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการรองรับน้ำหนัก

3. โ ร คความอ้วน

4. การตั้งครรภ์

5. การยืนอยู่กับที่เป็นเวลานาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องยืนอยู่กับที่เป็นเวลานาน หลังเคาน์เตอร์หรือพนักงานขาย สามารถนำไปสู่การอักเสบและความเจ็ บป ว ดได้

ลุกขึ้นยืน

วิธีป้องกันอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรืออาการป ว ดส้นเท้า

อาการป ว ดส้นเท้าที่เราเป็นนั้นสามารถป้องกันได้โดยท่าบริหารร่ า งกายและนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวเราควรจะต้องเรียนรู้วิธีการคลายกล้ามเนื้อที่ป ว ดตึงเพื่อไม่ให้มีอาการที่แ ย่ลงกว่าเดิม

วอร์มร่ า งกาย

วอร์มร่ า งกายอุ่นเครื่องเสียก่อนก่อนที่ตัวเราจะออกกำลังกาย หรือทำการกายภาพใดก็แล้วแต่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการเจ็ บป ว ดในการออกกำลังกาย จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด การเหยี ย ดตัวเพื่อเป็นการยื่ดข้อต่อและยึดกล้ามเนื้อส่วนต่างในร่ า งกาย เพื่อป้องกันอาการตึงของเส้นเอ็นได้

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำ ช่วยยืดข้อต่อและกล้ามเนื้อของคุณโดยเฉพาะส่วนขาและข้อเท้าของคุณ

รักษ าน้ำหนักของคุณ

รักษ าน้ำหนักของคุณอย่างสม่ำเสมอและกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

สวมรองเท้าที่เหมาะสม

ควรสวมรองเท้าที่ช่วยพยุงข้อเท้าและมีพื้นรองรองเท้าที่นุ่มสบาย อย่าเดินเท้าเปล่าหรือการออกกำลังกายเท้าเปล่า เพราะจะทำให้เ กิ ดแ ร ง กดบนส้นเท้าของคุณ นี่คือท่าออกกำลังกายที่ดีในการสร้างความแข็งแรงให้กับส้นเท้าของคุณ

ลุกขึ้นยืน

ท่า Calf Stretches

ยื่ดขาข้างหนึ่งของคุณออกไปข้างหน้าและค้างไว้ประมาณ 30 วินาที หลังตรงไม่โค้งงอ ทำซ้ำสามครั้งกับขาอีกข้าง

ลุกขึ้นยืน

ท่า Toe and foot stretches

นั่งไขว้ขาและดึงนิ้วหัวแม่เท้าขึ้นมาให้สูงที่สุด ทำค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาที และทำซ้ำสามครั้งกับขาอีกข้าง

ลุกขึ้นยืน

ท่า Ankle stretches

นอนเหยี ย ดตัวตรงและใช้ผ้าขนหนูสำหรับการออกกำลังกายนี้ โดยใส่ผ้าขนหนูเข้าไปใต้เท้าและยืดเท้าออกไปข้างหน้า ทำค้างไว้ 15-30 วินาที ทำซ้ำสามครั้งกับขาอีกข้าง

ลุกขึ้นยืน

ท่า Rolling

ใช้ขวดน้ำหรืออะไรก็ได้ที่คล้ายกัน จากนั้นนั่งลงนำขวดน้ำวางไว้ใต้ฝ่าเท้าของคุณ และใช้เท้าของคุณกลิ้งวัตถุนั้นประมาณ 1 นาที

มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลเพราะคุณใช้เท้าของคุณอยู่ตลอดเวลา เพราะเท้าทำงานหนักอีกทั้งยังต้องแบกน้ำหนักตัวของคุณอยู่ตลอด คุณควรลดการเคลื่อนไหวซ้ำ

ถ้าเป็นนักกีฬาควรมีการยืด ผ่อนคลาย และพักบ้างระหว่างการเล่นกีฬา และสำหรับคนทำงาน ควรนั่งในท่าที่เหมาะสม มีการยืดและผ่อนคลายระหว่างการทำงาน ดูแลเท้าและร่ า งกายของคุณจะช่วยป้องกันอาการป ว ดส้นเท้า

การละเลยในการดูแลตัวเองยิ่งเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนต่างจะทำให้เป็นโ ร คที่เ รื้ อรั งรั กษ าไม่หาย หากตัวคุณรู้จักวิธีแก้และวิธีรั ก ษ าจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายในระหว่างการทำงาน อีกทั้งยังช่วยรั กษ าอาการปວดได้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณที่มาจาก fornaturalhealthcare