ทำนา ยลักษณะนิ สั ย จากเดือนเกิ ด ตำราล้านนาโบราณ

ทำนา ยลักษณะนิ สั ย จากเดือนเกิ ด ตำราล้านนาโบราณ

อันนิ สั ยใจคออยู่ที่การกระทำ แต่ใครจะรู้แน่แท้ว่าส่วนนั้นเป็นสิ่งที่เขานั้นถูกกำหนดมาตั้งเเต่กำเนิดเเล้ว เปิดตำราล้านนาโบราณได้ว่าไว้ทำนายนิ สั ยจากเดือนเกิ ดทั้ง 12 เดือน

เดือนมกราคม

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนที่มักใหญ่ใฝ่สูง มีความทะเยอทะย าน เมื่อตั้งใจทำอะไรเเล้วจะจริงจังตั้งใจ มีใจแบ่งปันผู้อื่นชอบสอน ชอบเรียนรู้ มุ่งมั่นทำงานหาเ งิ น เป็นคนมีจิตนาการสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาดหลักแหลม มักเป็นเจ้าคนนายคน เจ้าระเบียบเจ้าสำอาง กระทำสิ่งใดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไปตามแบบแผน ไม่นอกลู่นอกทาง สร้างความสุขให้กับคนรอบข้าง เป็นคนรักครอบครัว อยู่ติดนไม่ชอบเที่ยว ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียว

เดือนกุมภาพันธ์

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนช่างคิดช่างฝัน ทั้งเ รื่ อ งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ มีปฏิภาณไหวพริบดี มีทั้งความเฉลียวและความฉลาดในตัวเขา เป็นคนอารมณ์แปรปรวนตามพื้นฐานแล้วโมโหง่ายแต่หายเร็ว เจ้าอารมณ์ เงียบขรึมในบางครั้ง แต่ก็ยังมีนิ สั ยอายแอบซ่อนอยู่ และลึก ข า ดความั่นนใจในตัวเอง เป็นคนจิตใจอ่อนไหวง่าย เสียใจน้อยใจกับเ รื่ อ งง่าย ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต รักความโสดและอิสระมากกว่าสิ่งอื่นใด รักเพื่อนฝูงมีเพื่อนมาก ชอบสังสรรค์งานบันเทิงทุก เชื่อถือโชคลางของขลัง ใช้เ งิ นเก่ง ไม่ค่อยมีเ งิ นเก็บ

เดือนมีนาคม

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนที่มีรูปร่ า งหน้าตาเป็นทรัพย์ มีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนรอบข้าง มีเเต่คนเข้าใกล้ เป็นคนอารมณ์ดี แต่อาย เรียบร้อยสงบเสงี่ยม มีน้ำใจ จิตใจดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบความสงบ เป็นคนใจเย็น เห็นคุณค่าของคนอื่น ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธใครได้ง่าย ใครโดนโกรธถือว่านิ สั ยแ ย่มาก มีศิลปะในตัว เป็นคนทำงานเก่งมีจินตนาการ ชอบการเดินทาง ชอบเป็นจุดสนใจ หรืองครั้งเรียกร้องความสนใจก็มีง หลงรักคนอื่นง่าย เจ้าชู้ ใจเร็วถ้าชอบใครก็จะเ บื่ อคนเก่า ชอบคนตามใจเอาแต่ใจกับคนรัก อารมณ์หงุดหงิดง่าย

เดือนเมษายน

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในงาน เ รื่ อ งส่วนตัวสูงมากเรียกได้ว่างานไหนที่เกี่ยวกับเขาคนอื่นวางใจได้เรียบร้อยทุกงาน ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบคิดชอบหาอะไรทำไปเรื่อย อดทนเข้มแข็งเ ด็ ดเดี่ยว แต่จะใจอ่อนกับคนรัก แพ้น้ำตา แม้จะถูกทำให้เสียใจก็ยังรักและให้อภัยได้ซ้ำ อย่างไม่น่าเชื่อ เป็นที่รักของครอบครัว เพื่อนฝูง ช่างพูดช่างเอาใจ มีน้ำใจกับทุกคน ชอบปลอบใจให้กำลังคนอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาได้ กล้าหาญ เรียกได้ว่าใครมีแฟนเกิ ดเดือนนี้ถือว่าโชคดีมาก

เดือนพฤษภาคม

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนดื้อดึง หัวลั้น ใจแข็ง ตั ดอะไร ตั ดจริง ฉลาดหลักแหลม อารมณ์ร้ า ยโกรธโมโหง่าย แต่ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวก็จะหายเอง เพราะยิ่งสนใจจะยิ่งโมโหหนักกว่าเดิม มีจุดยืนในตัวเอง มีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง คนรอบข้างมักเอาเยี่ยงอย่าง ชอบปลอบโยนให้กำลังใจผู้อื่น เป็นคนมีระเบียบทั้งงานในและงานนอก มีจินตนาการกว้างไกล ชอบท่องเที่ยวรักการเดินทาง ไม่ชอบอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเสมือนชีพจรลงเท้า ไม่ชอบหยุดนิ่ง ชอบอะไรจะทำจนสุดทำงานหนัก มีความรับผิดชอบสูง แต่ใช้เ งิ นเก่งไปหน่อยสุรุ่ยสุร่าย ไม่ค่อยมีเ งิ นเก็บ

เดือนมิถุนายน

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนคิดการณ์ไกล มองโลกในแง่ดี ชอบพัฒนาความรู้ความสามารถในตัวเองเสมอ จิตใจดีใจอ่อนกับพูดดีสุภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์อ่อนไหว ชอบคิดค้นหาอะไรใหม่ มีข้อเสียตรงที่ลังเลไม่กล้า ตั ดสินใจ เป็นคนไม่ค่อยรั กษ าเวลา ชอบความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน เป็นคนตลก มีทักษะในการสนทนา ช่างพูดช่างคุย มีเพื่อนเยอะเเต่สนิทจริง น้อยมาก เป็นเพราะเป็นคนทำบุญคุณคนไม่ค่อยขึ้น เป็นคนอดทน ชอบแสดงออก เสียใจง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว เสียใจกับเ รื่ อ งอะไรก็จะจำฝังใจใช้เวลาทำใจนาน เก ลี ย ดคนประจบประแจง รู้ทันคนอื่น

เดือนกรกฎาคม

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนที่ใคร อยู่ใกล้ ก็สนุกเฮฮา ร่าเริง แต่ลึก เเล้วเมื่ออยู่คนเดียวจะเป็นคนเหงา ชอบร้องไห้คนเดียว เสียใจง่ายแถมต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย ย ากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง ถ้ากับคนที่ไม่รู้จักจะหยิ่งทะนงในตัวเอง เขามีความรับผิดชอบสูง รักเพื่อนฝูงชอบปลอบโยนคนอื่น ซื่อตรง สนใจความรู้สึกคนรอบข้าง ไม่ชอบเ รื่ อ งไร้ะคิดว่าเสียเวลาทำมาหากิน มีอิทธิพลต่อคนอื่น มักเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำตาม ไม่ไว้ใจใครง่าย ห่วงใยใส่ใจคนอื่นอยู่เสมอ ข้อเสียคือชอบ ตั ดสินคนอื่นจากภายนอก ชอบทำงานหนัก ฉลาดเรียนดี ทุ่มเททุกอย่างให้กับงาน

เดือนสิงหาคม

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ สุภาพอ่อนโยน เป็นห่วงเป็นใย ใส่ใจคนอื่น กล้าหาญ ไม่เคยกลัวอะไรง่าย มั่นคง มุ่งมั่น เ ด็ ดเดี่ยว มีภาวะการเป็นผู้นำสูง รู้ว่าต้องดูแลปลอบโยน ใช้คำพูดแบบไหนกับคนอื่นอย่างไร แต่เสียตรงที่มีน้ำใจเกินไปจนบางครั้งตัวเองลำบากใจ แต่ไม่กล้าบอก มั่นใจตัวเองเกินไป ต้องการเป็นที่ยอมรับการยกย่องสรรเสริญ เป็นคนหึงหวง หุนหันพลันแล่น รักแรงแรง ช่างคิดช่างฝัน มีความสามารถด้านการเล่นดนตรี มักทำตัวให้ยุ่งเหวุ่นวายตลอดเวลา เป็นคนโรแมนติก รักใคร่และห่วงใยคนอื่น ชอบเข้าสังคม

เดือนกันย ายน

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนสุภาพอ่อนโยน ช่างเจรจา ประนีประนอม วางตัวดี มีการวางแผนในชีวิตเป็นแบบแผน ไม่ชอบตอกย้ำซ้ำเติมคนอื่น แต่คนอื่นมักจะมาขยี้จุดอ่อนของคุณ ไม่ชอบการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นคนสงบเยือกเย็น จิตใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น ทำงานเก่ง มีความเป็นผู้นำ ช่างคิด ความจำดี ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ มีแรงจูงใจ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น เก็บความลับอยู่ ชอบการเดินทาง เก็บอารมณ์อยู่ในใจลึก จนเกือบจะเป็นคนเก็บกดช่าง

เดือนตุลาคม

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนรักความสนุกสนาน การพูดคุย ชอบเจอผู้คนและสิ่งใหม่ รักทุกคนที่รักตัวเอง มีเสน่ห์ สุภาพนุ่มนวล ไม่ชอบการโกหกเสแสร้ง ให้ความสำคัญกับเพื่อนและคนในครอบครัว เสียใจง่ายแต่ไม่นานก็หาย ชอบคนอื่น ชอบเพ้อฝันมีความคิดบรรเจิด ไม่ชอบการเดินทางไกล ชอบเที่ยวภายในประเทศ ชอบศิลปะ รักและใส่ใจคนอื่น โรแมนติก หึงนิดหน่อยบางครั้งหูเบาเชื่อคนง่าย เพราะโลกสวย

เดือนพฤศจิกายน

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนคิดไม่หยุดคิดไปเรื่อย มีความคิดล้านแปดเต็มหัวจิตนาการล้ำลึก เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ปากเปราะ ชอบพูดชอบสนทนา อัธย าศัยดี มีน้ำใจ กล้าหาญและเอื้อเฟื้อ อดทน ตั้งใจทำงานจริงจังประสบความสำเร็จ มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่าย โกรธย ากมาก ความจริงเเล้วชอบอยู่คนเดียว อยู่กับตัวเองแล้วจะทำงานได้ดีเหมาะกับการทำงานที่ไม่ต้องพบผู้คน มีแรงจูงใจในตัวเอง ไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่น เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้ว ไม่แคร์คำคนอื่น เ ด็ ดเดี่ยว รักใครรักจริงไม่มองคนอื่น เจ้าอารมณ์

เดือนธันวาคม

คนที่เกิ ดเดือนนี้เป็นคนซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความกระตือรือร้นในการแข่งขัน แต่ไม่ค่อยมีความอดทน มีทะเยอทะย าน รักการเข้าสังคมมาก รักความสนุกสนานไฟแสงสีย ามค่ำคืน ชอบเที่ยว ชอบความบันเทิง เหมาะกับอาชีพที่ต้องเอ็นเตอร์เทรนคนอื่น จะทำได้ดี ต้องการเป็นที่ยอมรับ ชอบเป็นจุดสนใจ รักเพื่อนฝุงทุ่มเท แต่กับครอบครัวถือว่าน้อยมาก ให้แบ่งความรักนั้นให้เท่า กันจะเป็นการดี ซื่อตรงและไว้ใจได้ ไม่เสแสร้ง แต่อารมณ์เสียง่ายหงุดหงิด ไม่ชอบการไม่มีเหตุผล

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ตรงกับนิ สั ยของเดือนเกิ ดคุณหรือไม่ของแอดตรงเกือบ 100% เลย

ขอขอบคุณที่มาจาก Postsara