ทีมเจ้าหน้าที่ ทนไม่ไหว ปล่อยโฮ หลังผู้ป่ ว ยพาซว ย

โควิด

ทีมเจ้าหน้าที่ ทนไม่ไหว ปล่อยโฮ หลังผู้ป่ ว ยพาซว ย

เป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะ เมื่อเจ้าหน้าที่รพ.และพย าบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จำนวนหลายคน เดินปล่อยโฮเพื่อเข้ารับการกักตัว หลังจากคนไข้ปกปิดข้อมูล โดยทางเพจ ศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช – ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ได้โพสต์ภาพพร้อมเปิดเผยรายละเอียดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่า

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ผลของการปกปิดข้อมูล ทั้งที่ทราบว่าตัวเองเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ย งสูง จนทำให้เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ต้องโดนกักตัวหลายท่าน

หน่วยงานข า ดบุคลากร ซึ่งปกติก็ข า ดอยู่แล้ว หลายคนมีลู กรออยู่ที่บ้าน บางคนทำงานตั้งแต่สงกรานต์ยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้าน ทุกคนมีครอบครัวรออยู่ที่บ้าน แต่เมื่อวานพวกเขาไม่ได้กลับบ้าน ต้องเดินน้ ำตาตกเข้าไปกักตัวในโรงพย าบาล เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จากสิ่งที่เกิ ดขึ้นเนื่องจากที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่ว ยที่ปกปิดประวัติ

ขอความกรุณาเห็นใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ที่เข้าไปช่วยเหลือคุณ อย่าเห็นแก่ตัว อย่าปกปิดประวัติให้ความร่วมมือในการสอบสวนโ ร ค รพ.สนาม สถานที่รองรับผู้ป่ว ยสร้างเพิ่มได้ใน 1 วัน แต่บุคลากรทางการแพทย์ถ้าจะเพิ่มก็ต้องรอเด็ กจบใหม่อีก 1 ปี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัย

โพสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ แอดขอขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าทุที่กท่านด้วยนะคะ และขอให้ผู้มีความเสี่ย งอย่าปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เ ด็ดข าด

ขอบคุณที่มาจาก ศูนย์นเรนทรนครศรีธรรมราช – ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ