นักแสดงรุ่นใหญ่ ใจอาสา เปิดโรงครัวสนับสนุนรพ.สนาม ช่วยแพทย์-พย าบาล

ปิดโรงครัวสนับสนุนรพ.สนาม

นักแสดงรุ่นใหญ่ ใจอาสา เปิดโรงครัวสนับสนุนรพ.สนาม ช่วยแพทย์-พย าบาล

นักแสดงรุ่นใหญ่หัวใจอาสา บิณฑ์ บรรลือฤ ทธิ์ และเอกพันธ์ บรรลือฤ ทธิ์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เปิดโรงครัวสนาม ช่วยผู้ป่ ว ยโควิด-19 และเจ้าหน้าที่แพทย์ พย าบาล บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพย าบาลต่าง โดยได้ผลิตอาหาร สนับสนุนโรงพย าบาล วันละ 3,000 กล่อง แบ่งเป็น มื้อละ 1,000 กล่อง เบื้องต้นช่วยสนับสนุน 3 โรงครัวสนาม ได้แก่ โรงพย าบาลราชพิพัฒน์, โรงพย าบาลสนามเอราวัณ และโรงพย าบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

ด้วยอย า กมีส่วนช่วยบุคลากรการแพทย์ เนื่องจากเห็นว่าทุก ท่านเหนื่อยมากจริง แต่ก็ไม่ย่อท้อ โดยทำมาต่อเนื่องหลายวันแล้ว ล่าสุด ได้มาตั้งโรงครัวสนาม อยู่ที่สหกรณ์การเกษตรหนองจอก ช่วยผู้ป่ ว ย 350 เตียง ที่โรงพย าบาลสนามที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (โรงพย าบาลเอราวัณ 2) โดยจะอยู่จุดนี้อีกทั้งสัปดาห์ หากอย า กร่วมสนับสนุน ทำบุญร่วมกันสามารถนำวัตถุดิบมาร่วมด้วยช่วยกันได้

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว