นายกฯไฟเขียวแล้ว เปิดวันเริ่มให้ 4,500 ม.33

นายกฯ

นายกฯไฟเขียวแล้ว เปิดวันเริ่มให้ 4,500 ม.33

วันที่ 3 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมว่า นายกรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 โครงการ “ม.33 เรารักกัน” โดยนายกฯ อย า กให้ครบทุกคนที่มีสิทธิดังกล่าว ส่วนเม็ดเ งิ นจะได้คนละเท่าไหร่และออกมาในรูปแบบไหนนั้น ต้องรอหารือในรายละเอียดอีกครั้ง แต่เบื้องต้นรูปแบบจะเป็นเหมือนโครงการเราชนะ โดยนำเ งิ นเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย

ยืนยันคนในครอบครัวมาตรา 33 จะให้ทุกคน ที่มีอยู่ประมาณ 11 ล้านกว่าคน สำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนั้น นายกฯ ให้ความอนุเคราะห์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอคือ คงเหลือเงื่อนไขเดียวคือ คนที่มีเ งิ นฝากเกิน 5 แสนบาทจะไม่ได้รับสิทธิเพียงเงื่อนไขเดียว

สำหรับแนวทางมาตรการเยียวย าผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ม.33 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ยังอยู่ใน 3 แนวทางในการช่วยเหลือ ประกอบด้วย

นายกฯ

สำหรับแนวทางมาตรการเยียวย า

แนวทางที่ 1 คนละ 3,500 บาท

แนวทางที่ 2 คนละ 4,000 บาท

แนวทางที่ 3 คนละ 4,500 บาท

โดยจะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เช่นเดียวกับเราชนะ โดยคาดอาจให้ประมาณ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ โดยคาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเ งิ นให้ผู้ประกันตนได้ภายในเดือนมี.ค.

ส่วนหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน จะเหมือนกับโครงการ เราชนะ โดย ตั ดเงื่อนไขเ รื่ อ งการมีรายได้ขั้นต่ำปีละ 3 แสนบาทออกไป แต่มีคุณสมบัติดังนี้

นายกฯ

หลักเกณฑ์การรับสิทธิ์

มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีเ งิ นฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับเ รื่ อ งเ งิ นชดเชยมาตรา 33ข จะได้ข้อสรุปภายในวันศุกร์นี้ โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วสุดภายในสัปดาห์หน้า หากไม่ทันก็ถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่ง แต่ถือว่านายกรัฐมนตรีกดปุ่มอนุมัติทุกคนให้ทั้งหมด โดยขอเ งิ นรัฐบาลมาช่วยในมาตรา 33 นี้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท

จากนี้จะมีการกดปุ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ส่วนคนที่มีแอพฯ เป๋าตังค์อยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิ์ที่เข้าเงื่อนไขนี้ประมาณ 9 ล้านคน

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic