น้อยคนจะรู้ สรงน้ำพระที่บ้านให้ถูกต้อง ทำแล้ วได้อานิสงส์แ ร ง

น้อยคนจะรู้ สรงน้ำพระที่บ้านให้ถูกต้อง ทำแล้ วได้อานิสงส์แ ร ง

เข้าใกล้วันสงกรานต์เข้ามาทุกที เตรียมตัวหยุดย าวในวันขึ้นปีใหม่ของบ้านเรา ช่วงวันสงกรานต์ตามความเชื่ อของคนโบราณจะเตรียมตัวทำความสะอาดหิ้งพระ โต๊ะห มู ่บูชา และพระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านของเรา หรือเรียกง่ายว่า “สรงน้ำพระ” ซึ่งในวันนี้เราได้มีวิธีการสรงน้ำพระที่บ้านมาบอกทุกท่านกัน ทำให้ถูกวิธีเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้มีแต่ความเจริญให้มีแต่ความโชคดีมาสู่ตัวคุณและคนภายในครอบครัวของคุณตลอดทั้งปี

การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ รวมถึงสิ่งของต่างที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้มีความสะอาดและความบริสุทธิ์ หรือที่เราจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นการถวายเครื่องเถราภิเษก ซึ่งเป็นพิธีกssมที่ถือได้ว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้า ให้ปราศจากจากมลทินและสิ่งต่างให้มีความเบิกบานใจ มีความสุขใจ เกิ ดเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่ในบ้าน ตามคว ามเชื่ อของคนโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงในยุคของปัจจุบันนี้

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

– ผ้าผืนใหม่สำหรับเช็ดทำความสะอาด

– ขันใส่น้ำ

– โต๊ะที่ประดิษฐานชั่ วคราว

– พานและถาดรองตามความเหมาะสม

– เครื่องหอม (ดอกไม้หอม, พวงมาลัย, น้ำหอม/ น้ำอบ/ น้ำปรุง)

– ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำพระ

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน

  1. อันเชิญพระพุทธรูปหรือกรอบรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่ ก่อนอันเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่สรงน้ำชั่ วคราว ให้กล่าวขอขมา โดย

นะโม 3 จบ ตามด้วย

“ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” จากนั้น จึงอันเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐานชั่ วคราว

  1. อันเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่ วคราว พร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม
  2. เตรียมเครื่องหอม โรยดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสรงน้ำพระ
  3. ทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระ เช่น หิ้งพระ โต๊ะห มู ่บูชา และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาด
  4. ตั้งจิตอ ธิษฐ านและสรงน้ำพระไปพร้อม กัน พร้อมกับกล่าวขอขมา

การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำพระที่บ้าน

ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย

“อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง” กล่าวคำอ ธิษฐ าน แล้วค่อยตักน้ำสรงพระพุทธรูป

หากคุณได้สรงน้ำพระที่บ้านแล้ว อย่าลืมรดน้ำขอพรพ่อแม่และบุคคลที่คุณเคารพนับถือ เพราะท่านเหล่านี้ก็ต่างมีบุญคุณแก่เราเช่นกัน ถ้าทำได้ดังนี้ ชีวิตของคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก share-si