บริษัทดัง ควักเ งิ น 470 ล้าน เยียวย าพนักงานกว่า 2,600 คน

ควักเ งิ น 470 ล้าน

บริษัทดัง ควักเ งิ น 470 ล้าน เยียวย าพนักงานกว่า 2,600 คน

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเ งิ นค่าชดเชยตามกฎหมาย และเ งิ นช่วยเหลือพิเศษกรณี บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ยุติการดำเนินกิจการที่สำนักงานสาขาบางปู และขอความร่วมมือลูกจ้างทั้งหมดย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานแห่งใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธย านั้นว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุก เข้าไปติดตามผลการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในย ามวิกฤติ เพื่อติดตามเ งิ นชดเชยทั้งที่นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและดำเนินการในทุกมิติ

 ควักเ งิ น 470 ล้าน

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า จากการติดตามการจ่ายเ งิ นค่าชดเชยตามกฎหมาย และเ งิ นช่วยเหลือพิเศษล่าสุดได้รับแจ้งจากนางสาวกรรณิกา รองหัวหน้าแผนกทรัพย ากรมนุษย์ ของบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการ ในวันที่ 30 ม.ค.64 ว่าบริษัทได้จ่ายเ งิ นค่าชดเชยตามกฎหมายและเ งิ นช่วยเหลือพิเศษ โดยโอนเ งิ นผ่านบัญชีธนาคารของชื่อลูกจ้างทุกคนเรียบร้อยแล้ว รวมจำนวนเ งิ นทั้งสิ้น 470,628,497 บาท และขณะนี้ลูกจ้างสามารถถอนเ งิ นดังกล่าวได้แล้ว

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ของ น.ส.โสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งได้รับมอบหมายจากรมว.แรงงาน ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลพูดคุยกับลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการ โดยนายจ้างยืนยันว่าไม่ได้เลิกจ้างลูกจ้างแต่ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างทั้งหมดย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานแห่งใหม่ จ.พระนครศรีอยุธย าเนื่องจากบริษัทสาขาบางปูได้รับผลกระทบมียอดสั่งซื้อสินค้าลดลง จึงต้องปรับแผนธุรกิจไปยุบรวมกับสำนักงานที่พระนครศรีอยุธย า ซึ่งมีลูกจ้างที่ประสงค์จะย้ายไปทำงานที่ใหม่จำนวน 101 คน สำหรับลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายไปจำนวน 1,610 คน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย เ งิ นโบนัสประจำปี ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปี และเ งิ นช่วยเหลือพิเศษนอกเหนือกฎหมาย รวมเป็นเ งิ นทั้งสิ้นกว่า 470 ล้านบาท ในส่วนของกระทรวงแรงงาน

 ควักเ งิ น 470 ล้าน

โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อจ่ายเยียวย าสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมตำแหน่งงานว่างรอบรับกว่า 1,000 อัตรา นอกจากนี้ ฝ่ายบุคคลของบริษัทแจ้งว่า มีสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการลักษณะเดียวกันแสดงความประสงค์ที่จะรับลูกจ้างของบริษัทแมรีกอทฯ ด้วย เนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือในการผลิตจิวเวลรี่

ขณะที่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายไปทำงานที่ใหม่ กล่าวว่า ทำงานกับบริษัทแห่งนี้มานานหลายปี และมีแผนอยู่แล้วที่จะขอเกษียณที่นี่ ซึ่งเป็นช่วงพอดีที่บริษัทมีแผนย้ายไปประกอบกิจการที่แห่งใหม่ สิ่งที่บริษัทให้มาถือว่าคุ้มค่ามากพอแล้วเพราะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและคิดว่าจะนำเ งิ นส่วนนี้ไปใช้ดำเนินชีวิตต่อที่บ้านเกิ ด และลูกจ้างบางส่วนที่ไม่ประสงค์ย้ายไปที่แห่งใหม่บริษัทยังได้ฝึกอบรมอาชีพให้เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

ขอบคุณข้อมูล dailynews