พิกัดไหว้พระตรีมูรติของแท้ ขอพรเรื่องความรัก ขั้นตอนไหว้อ ย่ า งละเอียด

เนื่องจากดราม่า พระตรีมูรติ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์ด ซึ่งแท้จริงแล้วคือ พระสทาศิวะ หรือ “พระสดาศิวะ” หรือ “พระศิวะปัญจมุขี” ที่เป็นปางมีห้าเศียร

พระศิวะปัญจมุขี หรือพระศิวะปาง 5 เศียร คือพระสดาศิวะ หรือพระสทาศิวะ พระศิวะในรูปสูงสุด ในศิลปะอินเดียสร้างให้มี 4-10 กร ในศิลปะขอม สร้างให้มี 4-10 กร แต่ในศิลปะรัตนโกสินทร์นั้นมีเพียง 4 กร โดยคงลักษณะไว้คือทรงมี 5 เศียร มีดวงจันทร์อยู่บนพระเกษาบนสุด เป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะอย่างชัดเจน

ส่วนพระตรีมูรติ จะมีสามเศียร หกกร แทนองค์พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ สามมหาเทพของฮินดู ถือเทพอาวุธและคัมภีร์ ตามที่สามมหาเทพจะทรงถือตามคติโบราณดังนั้น

ซึ่งตามคำบรรยายรูปลักษณธข้างต้นทำให้ความแตกต่างระหว่าง พระสทาศิวะ – พระตรีมูรติ ยิ่งชัดเจน!

พระสทาศิวะ
พระตรีมูรติ

สถานที่ไหว้พระตรีมูรติ ที่ถูกต้องตามเทวลักษณะ ประดิษฐานอยู่ข้างๆ ตึก EMPIRE TOWE

ซึ่งการเดินทางสามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีช่องนนทรี แล้วเดินไปนิดก็จะถึงจุดหมายปลายทางค่ะ

เครื่องสักการะ

1.ดอกไม้

2.พวงมาลัย

3.ขนมนมเนยต่างๆ แต่ห้ามถวายเนื้อสัตว์และไข่

บทสวดมนต์ “โอม ตัสสัต โอม ตัสสัต โอม ตัสสัต โอม สิทธิคเณศะ โอม พรหมา วิษณุ มเหศวาระ นะมะประสิทธิ ชัยยะ ลาภะ ฤทธิ สุวัตติ สวาหะ”

ภาพจากamarin