ล่าสุดเผยชัด โครงการ”เราชนะ” ลงได้ไม่มีเต็ม

เราชนะ

ล่าสุดเผยชัด โครงการ”เราชนะ” ลงได้ไม่มีเต็ม

มาตรการ “เราชนะ” โดยกระทรวงการค ลั ง พิจารณาวงเ งิ นช่วยเหลือประชาชนตามคุณสมบัติ ไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ที่ได้รับเ งิ น

เราชนะ

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบโอนเข้าบัญชี 3,500 บาท (2 เดือน) : ไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันคัดกรองคุณสมบัติ

– ไม่เป็น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ไม่เป็น ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

– ไม่เป็น ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33

– ไม่เป็น ผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท หรือผู้มีเ งิ นฝากเกิน 500,000 บาท

– ได้รับข้อความกดรับสิทธิ์เราชนะ : ไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่ 3 คือ ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบ กลุ่มประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนผ่าน http://www.เราชนะ.com วันที่ 29 ม.ค. – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 -23.00 น.

เราชนะ

วิธีการสมัคร

1.ลงทะเบียนผ่าน http://www.เราชนะ.com กด “ลงทะเบียนเราชนะ”

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เ ลvหน้าบัตรประชาชน เ ลvหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิ ด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

3. กรอกเ ลvรหัส OTP (รหัสดังกล่าวจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) 4?

4. หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขโครงการ

ด้าน รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เปิดเผยว่า ล่าสุด นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อออกมาตรการเ ยี ย ว ย าแจกเ งิ นให้แ ร ง ง า นอยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11,000,000 คน สัญชาติไทย สำหรับการแจกเ งิ นจะให้จำนวน 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งหลังจากนี้จะหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอใช้เ งิ นกู้ในโครงการ คาดว่า ต้องใช้เ งิ นประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยจะหารือให้ได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้.

ขอบคุณที่มาจาก siamweek