วิธีลงทะเบียนกู้สินเชื่อออมสิน ผ่าน MyMo เคยกู้แล้ว ก็กู้อีกได้

กู้สินเชื่อ

วิธีลงทะเบียนกู้สินเชื่อออมสิน ผ่าน MyMo เคยกู้แล้ว ก็กู้อีกได้

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จาก “ออมสิน” เปิดให้ “ลงทะเบียน” ขอสินเชื่ออีกครั้งในวันที่ 23 ม.ค. 64 ผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” หรือ “มายโม่” หลังปิดลงทะเบียนชั่ วคราวไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก

สำหรับการเปิดให้ขอสินเชื่อในครั้งนี้ ยังคงมีหลักเกณฑ์เดิม ภายใต้วงเ งิ นเดิม ยังคงเป็น “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เช่นเดิม ไม่ใช่การเปิดโครงการสินเชื่อใหม่ แต่มีการป รั บหลักเกณฑ์เล็กน้อยเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น นั่นคือ ให้ลูกค้าที่เคยขอ “สินเชื่อฉุ ก เ ฉิ น” ของธนาคารออมสิน สามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้ด้วย

รายละเอียดของสินเชื่อ และขั้นตอนลงทะเบียนเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ ดังนี้

เงื่อนไขที่ต้องรู้ ก่อนกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จาก “ออมสิน”

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” คือ “สินเชื่อ” หรือ “เ งิ นกู้” ที่เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก cv ขอสินเชื่อในวงเ งิ นสูงสุดรายละ 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของcv ที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพทางการเ งิ น โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

กู้สินเชื่อ

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ใครสมัครได้บ้าง?

1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร “ออมสิน” หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเ งิ นกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3) ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเ งิ นเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเ งิ นกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4) ได้รับผลกระทบจากcv

5) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6) ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน และไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่าน “MyMo”

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” Mobile Banking ของ “ธนาคารออมสิน” ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เข้าแอพพลิเคชั่น “MyMo” เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และกดปุ่มสมัคร

2) กรอกเ ล ขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3) หน้าจอจะแสดงวงเ งิ นสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเ งิ นกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

4) หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่ า นเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5) กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน

6) จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น

กู้สินเชื่อ

ต้องรอนานเท่าไร ถึงได้เ งิ น?

เบื้องต้นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี สำหรับผู้ที่ต้องการ “ตรวจส อ บ ผ ลการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือลิงก์ต่อไปนี้ >> https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/Home/CheckData

โดยกรอกเ ล ขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเ ล ขโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและความคืบหน้าเบื้องต้น หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1143

กูสินเชื่อ

ขอขอบคณข้อมูลจาก bangkokbiznews