สงสารจับใจ ย ายสุโขทัยวัย 86 ป่ ว ยติดเตียง โดนเรียกเก็บเบี้ยคนชรา ย้อนหลัง 20 ปี

เบี้ยคนชรา

สงสารจับใจ ย ายสุโขทัยวัย 86 ป่ ว ยติดเตียง โดนเรียกเก็บเบี้ยคนชรา ย้อนหลัง 20 ปี

วันที่ 27 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเ ล ขที่ 40 ห มู ่ 1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นบ้านของ นางมาก ช่วยหลำ อายุ 86 ปี ป่ ว ยอัลไซเมอร์นอนติดเตียงมานานกว่า 4 ปี กำลังเดือดร้อนเนื่องจาก อบต.บ้านหลุม จ.สุโขทัย ได้มีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยคนชรา ย้อนหลังเป็นเวลาถึง 20 ปี รวมยอดเ งิ นพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 93,400 บาท

เบี้ยคนชรา

นางละมูล อินดี อายุ 67 ปี ลูกสาวคนโต เล่าว่า เมื่อปี 2543 น้องชายของตนคือ ร.ต.อนุรักษ์ ช่วยหลำ รับราชการทหารอยู่หน่วยทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี ได้เสี ย ชี วิตขณะปฎิบัติหน้าที่ ทางกระทรวงกลาโหมได้ปูนบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษ ทำให้แม่ได้รับเ งิ นบำเหน็จตกทอด เดือนละ 10,000 บาทมาตลอด

ต่อมาแม่ของตนก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ กระทั่งเดือน ต.ค.63 แม่ก็ไม่ได้รับเบี้ยคนชราอีกเลย จากนั้นเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านหลุม มาหาที่บ้าน แจ้งว่า ทางกรมบัญชีกลาง ขอเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน ทั้ง ที่แม่เคยได้รับมาทุกเดือนโดยสุจริต และปัจจุบันก็กลายเป็นผู้ป่ ว ยติดเตียงมานานเกือบ 4 ปีแล้ว

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทาย าทได้รับเ งิ นเกินสิทธิหรือได้รับเ งิ นไปโดยไม่มีสิทธิ แม่ของตนมียอดเ งิ นที่จะต้องเรียกคืนจำนวน 93,400 บาท แต่หากไม่สามารถคืนเต็มจำนวนได้ ก็ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 คือ งวดแรกต้องจ่ายคืน 18,680 บาท

เบี้ยคนชรา

ส่วนที่เหลืออีก 74,720 บาทนั้น ให้ผ่อนชำระคืนทุกเดือน ละ 1,245 บาท ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเ รื่ อ งดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของตนเป็นอย่างมาก เพราะมีอาชีพเป็น ชาวนา จะหาเ งิ นที่ไหนมาใช้คืนให้

จากนั้นตนจึงปรึกษากับ น.ส.กชนันท์ ไกรบุตร อายุ 39 ปี อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำ อบต.บ้านหลุม ที่คอยมาดูแลอาการป่ ว ยของแม่ทุกวัน และร้องเรียนกับสื่อมวลชน ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองด้วยว่า ความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น เพราะทาง อบต.บ้านหลุม ไม่เคยออกมาสำรวจข้อมูลเลย ควรจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิ ดขึ้นด้วย จึงอย า กให้ อบต.บ้านหลุม ผ่อนผันการชำระเ งิ นคืน โดยเฉพาะ เ งิ นก้อนแรก จำนวน 18,680 บาท ซึ่งจะต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ ยังไม่รู้จะไปหาจากไหนมาคืนให้เลย

ขอขอบคุณที่มาจาก khaosod