สรุปด่ ว น ผู้ประกันตน ม.33 ให้ 4,500 ตั ดสิทธิ 3 กลุ่มอดรับเ งิ น

ผู้ประกันตน

สรุปด่ ว น ผู้ประกันตน ม.33 ให้ 4,500 ตั ดสิทธิ 3 กลุ่มอดรับเ งิ น

วันที่ 4 ก.พ.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การเยียวย าผู้ประกันตนตามมาตรา33 โครงการ ม.33 เรารักกัน สรุปแล้วว่าจะจ่ายเ งิ นเยียวให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าเงื่อนไข คนละ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เหมือนกับโครงการ เราชนะ โดยกระทรวงแรงงานจะทำหนังสือสรุปไปที่กระทรวงการคลัง นำเข้าคณะอนุก ร ร มการกลั่นกรองฯ ก่อนเสนอเข้า ครม. เร็วสุดสัปดาห์หน้า หากไม่ทันก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไป

ผู้ประกันตน

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะมีการกดปุ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ส่วนคนที่มีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิที่เข้าเงื่อนไขอยู่ในระบบประกันตน ม.33 นี้ประมาณ 9 ล้านคน

ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ 9 ล้านคน คิดจากยอดผู้ประกันตน ม.33 กว่า 11 ล้านคน ตั ดสิทธิแรงงานต่างด้าวกว่า 1 ล้านคน ตั ดสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเยียวย า เราชนะ อีกกว่า 1 ล้านคน โดยมีเงื่อนไขสำคัญ จำกัดหรือ ตั ดสิทธิผู้ที่มีเ งิ นฝากในบัญชีเกินกว่า 5 แสนบาท คาดว่าเ งิ นจะเข้าเร็วสุดต้นเดือนมีนาคม อย่าช้าสุดกลางเดือนมีนาคมนี้

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic