เกษตรกรเฮ ใช้พื้นที่แ ค่ 1 ไร่ ได้ 6 แสน ต่อปี ทางเลือกใหม่ของคนอย า กกลับบ้าน

เกษตรกร

เกษตรกรเฮ ใช้พื้นที่แ ค่ 1 ไร่ ได้ 6 แสน ต่อปี ทางเลือกใหม่ของคนอย า กกลับบ้าน

ใครเ บื่ องานที่ทำอยู่ตอนนี้และอย า กหาโอกาสในการมีธุรกิจส่วนตัวแต่ทำได้ที่บ้านเกิ ดของตัวเองบ้างคะ?

แน่นอนว่าชีวิตของมนุษย์สุดท้ายก็ทำงานไปเพื่อสร้างสิ่งที่มีความสุขให้กับตัวเอง ถ้าเกิ ดว่าทำงานแล้วยังไม่มีความสุข ลองหันกลับบ้านแล้วเริ่มใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามเส้นทางนี้ดูไหมละค่ะ

เ รื่ อ งนี้เป็นเ รื่ อ งจริงที่เกิ ดขึ้นกับคุณ ประทีป มายิ้ม เกษตรกรเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งสามารถสร้างพื้นที่ 1 ไร่ ปีให้ทำเ งิ นได้หลายแสน ด้วยหลักการง่ายคือ

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 ทำเป็นพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารกำจัดศัตรูพืช

เกษตรกร

ส่วนที่ 2 ปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด 10 เมนูยอดนิยมติดครัวไทย ได้แก่

“ข่า ตะไคร้ กระวาน ผักชี ขึ้นฉ่าย ฟักทอง โหระพา กะเพรา พริก มะเขือ มะกรูด มะนาว มะละกอ ฟัก แฟง แตงกวา”

ตัวอย่าง มะละกอ 200 ต้น เก็บผลขายวันละ 20 กก. กก.ละ 15 บาท

เกษตรกร

ส่วนที่ 3 ใช้เนื้อที่ 2.5 ตารางวา ทำคอกเลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งเลี้ยงเป็ดไข่ 10 ตัว เลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว

การเลี้ยงแบ บนี้จะได้ไข่มาขายทุกวัน ได้เ งิ นเดือนละประมาณ 1,000 บาท หรือปีละ 12,000 บาท

เกษตรกร

ส่วนที่ 4 เลี้ยงสัตว์น้ำ 2 บ่อ

บ่อที่ 1 พื้นที่ 2 ตารางวา ไว้สำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก เพื่อเพาะพันธุ์ขายลูกกับเอาไว้กินแม ลงศัตรูพืช

พ่อพันธุ์ไว้ 20 ตัว กับแม่พันธุ์ 100 ตัว จะได้ลูกพันธุ์เดือนละ 10,000 ตัว นำไปขายได้ตัวละ 1 บาท หรือปีละ 120,000 บาท

บ่อที่ 2 พื้นที่ 11 ตารางวา ใช้ทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา และหอย แบ่งเป็น

กุ้งก้ามแดง-กุ้งก้ามกราม-กุ้งแม่น้ำ-กุ้งฝอย

ปลานิล-ปลาตะเพียน-ปลาคาร์ฟ

หอยขม-หอยโข่ง

เกษตรกร

โดย 1 ปี จะได้

กุ้งก้ามแดงจับขายประมาณ 1.5 แสนบาท

กุ้งก้ามกรามเป็นเ งิ น 14,000 บาท

กุ้งแม่น้ำเป็นเ งิ น 2,400 บาท

เกษตรกร

หอยขมและหอยโข่ง เลี้ยงไว้ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกก้นบ่อ และสามารถจับขายได้ทุกสัปดาห์ โดยหอยขมได้สัปดาห์ละ 200 บาท หอยโข่งได้ 300 บาท รวมปีละ 26,000 บาท

ปลานิลจับขายปีละ 3 หน หนละ 20 กก.

ปลาคาร์พ ซื้อลูกปลามาเลี้ยง 4-5 เดือน แล้วเอาไปขายร้านปลาสวยงามได้ตัวละ 80 บาท

ส่วนปลาตะเพียนไม่ได้หวังขาย แต่เลี้ยงไว้เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ

รวมพื้นที่ 1 ไร่ สามารถทำเ งิ นได้ปีละไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท

เ รื่ อ งนี้อาจจะพอเป็นแนวทางให้กับคนที่คิดถึงบ้าน และอย า กใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ใกล้กับครอบครัวที่ตนเองรัก เพราะคุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ และหนีออกจากคำว่า “มนุษย์เ งิ นเดือน” ได้ในที่สุด

ลองเก็บวิธีนี้ไว้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของคุณดูนะคะ เพราะบางทีความสุขของคนเราอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนชอบที่ใช้ชีวิตหรูหรา ท่ามกลางเมืองหลวง แต่บางคนแค่มีกินมีอยู่อย่างพอเพียง ได้อยู่กับธรรมชาติของบ้านเราก็เป็นสุขแล้ว