เก็บไว้ท่องก่อนซื้อ พระค าถาเรียกทรัพย์ ที่แม่ชีบุญเรือนได้จากพระอินทร์

พระค าถาเรียกทรัพย์

เก็บไว้ท่องก่อนซื้อ พระค าถาเรียกทรัพย์ ที่แม่ชีบุญเรือนได้จากพระอินทร์

สำหรับในเ รื่ อ งนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันนะ ในช่วงก่อนวันห ว ยออก อย า กจะให้จำพระคาถานี้ให้แม่น สวดให้ขึ้นใจเลย ก่อนที่จะซื้อห ว ย เป็นดีมากพระคาถาในเ รื่ อ งของการเรียกทรัพย์ ในเ รื่ อ งของการเรียกบารมี โชคลาภเ งิ นทอง ที่คุณแม่ชีบุญเรือน ได้มาจากพระอินทร์

คุณแม่ชีบุญเรือน อุบาสิกาผู้สร้าง “พระพุทโธน้อย” เป็นวัตถุมงคลอันเลื่องลือที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยอำนาจจิตและชื่อเสียงในเ รื่ อ งของอิทธิฤ ทธิ์ และบารมีในการช่วยเหลือผู้คน

ทำให้หลายคนนั้นเชื่อในเ รื่ อ งของพุทธคุณแบบเต็มเปี่ยม ของล้ำค่าชิ้นเอกที่ฝากไว้คู่กับแผ่นดินบ้านเรา และพระคาถาที่ท่านได้มอบหมายให้อีก ซึ่งเป็นพระคาถาสำคัญ บางตำราเท่าว่า แม่ชีได้มาจากพระอินทร์

พระค าถาเรียกทรัพย์

บางตำราก็ว่า ได้มาจากพระสิวลี พระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จากการนั่งวิปัสสนากร รมฐาน นั่งสมาธิจิตเมื่อในวันที่ 6 ธันวาคมปี 2500

และจากการเขียนตำราได้บอกไว้ว่า คาถานี้เป็นคาถาเทวราช หรือไม่นำมาถวายแด่แม่ชีบุญเรือนนั่นเอง

ท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหาเถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์ และเจริญ ด้วยจตุรพิศ พรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการนั่นแล

กำลังวันที่กล่าวถึงมีดัง นี้คือ วันอาทิตย์ ๖ วันจันทร์ ๑๕ วันอังคาร ๘ วันพุธ ๑๗ วันพฤหัสบดี ๑๙ วันศุกร์ ๒๑ และวันเสาร์ ๑๐

พระค าถาเรียกทรัพย์

คาถาพระฉิมพลี (คาถาพระสีวลี)

“ตั้งนะโมฯ ๓ จบ” แล้วกล่าวว่า…

“นะชาลีติฉิมพาลี

จะ มหาเถโร

สุวรรณะมามา

โภชนะมามา

วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา

โภคะมามา

มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา

พหูชะนา

ภวันตุเม”

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม จง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ ฯ

ขอขอบคุณที่มาจาก tnews