เก็ บไว้ท่อง คาถาเรียกเ งิ น เรียกทรัพย์ จากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

เก็ บไว้ท่อง คาถาเรียกเ งิ น เรียกทรัพย์ จากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

คาถาเรียกเ งิ น เรียกทองของหลวงพ่อคูณ ที่ท่านได้กล่าวไว้ ท่องบ่อยจะเป็นการช่วยเรียกโชคลาภเ งิ นทอง และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวคุณและครอบครัว

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงหลั่งไหลมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และบริเวณพุทธมณฑลอีสาน

ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่พระเทพวิทย าคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เพื่อกราบสักการะสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ และร่วมวางดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนมีพิธีฌาปนกิจ บริเวณฌาปนสถานเมรุชั่ วคราว หลังพุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 29 ม.ค.นี้

คาถาเรียกเ งิ น หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (ภาวนาทุกวันดีนักแล)
พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม

อันตะราย าวินาศสันติ

หลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อน แล้ว หลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง)

ซึ่งหลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ อย่างเคร่งครัด และท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร โดยการให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน หลวงพ่อคง พุทธสโร เน้นเ รื่ อ งการมี “สติ” ระลึกรู้ พิจารณาอารมณ์ต่าง ที่มากระทบและให้เกิ ดความรู้เท่าทัน ในอารมณ์นั้น เช่น เมื่อเกิ ดอารมณ์ “หลง” ท่านให้พิจารณาว่า

อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นความทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึงมิใช่ของเราและของเขา และท่านจึงให้แนวทางพิจารณา ๕ ประการ

แนวทางพิจารณา ๕ ประการ

พิจารณาว่า ความเกิ ดเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความเกิ ดนี้ได้

พิจารณาว่า ความแก่เป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความแก่นี้ได้

พิจารณาว่า ความเจ็ບเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความเจ็ບนี้ได้

พิจารณาว่า ความจากไปเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความจากไปนี้ได้

พิจารณาว่า เรามีกssมเป็นเ รื่ อ งธรรมดา เรามีกssมเป็นของตนเอง เรากระทำความดี จักได้ดี เรากระทำความไม่ดี จักได้ไม่ดี”

เพื่อให้ เกิ ดความรู้เท่าทัน ไม่หลงในในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความโลภ ความโกรธ และความหลง กำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เกิ ด สัมมาสมาธิ เรียกว่า “อานาปานสติ”

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจหลวงพ่อคูณ