เคยสงสัยไห ม ทำไมคนบางคนขับรถร วย เปิดวิธีไหว้แม่ย่านางรถ

วิธีไหว้แม่ย่านาง

เคยสงสัยไห ม ทำไมคนบางคนขับรถร วย เปิดวิธีไหว้แม่ย่านางรถ

อย่างที่ได้รู้กันว่า ความเ ชื่ อของคนเรานั้นเป็นเ รื่ อ งที่ไม่ผิด บางคนออกรถมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรถมือ 1 หรือ 2 ก็ตาม ก็มักจะเคารพนับถือบูชาแม่ย่านาง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรั กษ าคุ้มครอง ให้ตัวเราและรถของเราให้รอดปลอดภัย คุ้มครองย านพาหนะของเราให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา คาถาดังต่อไปนี้หรือวิธีการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือ ก็สามารถบูชาคาถาได้ดีเสมอกัน

ในปัจจุบันบนเครื่องบินผู้โดยสาร บางเครื่องก็ยังมีห่มเทพแม่ย่านางตั้งอยู่ด้วย เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของตัวท่านเอง แต่ในครั้งนี้เรานำสิ่งดีมาฝาก ทำแล้วสบายใจก็อย า กจะให้เพื่อนทุกคนได้ทำกัน

วิธีไหว้แม่ย่านาง

สิ่งที่จะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1 ผลไม้ 5 อย่าง กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี ผลไม้อื่นอีก 4 อย่าง

2 ข้าวสวยร้อน 1 ถ้วย

3 น้ำสะอาด 1 แก้ว

4 หมาก,พูล,ย าเส้นสีฟัน 3 คำ 3 มวน

สำหรับวันเวลาที่ควรไหว้ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณนั้น มักจะไหว้กันในช่วงของวันสงกรานต์ ช่วงกลางปี เลือกวันใดวันหนึ่งก็ได้ หรือว่าจะเป็นวันสะดวกในวันเสาร์อาทิตย์ก็ดี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวผู้ขับรถ และรถของท่านเอง แนะนำว่าให้ทำในช่วงเวลา 9:00 น เป็นวันเวลาดี

วิธีไหว้แม่ย่านาง

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ กล่าวว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ, ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ, ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ…ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีมีโชค ร่ำร วย ทำมาค้าขายให้เ งิ นไหลกอง ทองไหลมา จงเกิ ดมีแก่เรา และรอประมาณ 20 นาที แล้วจุดย าสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

วิธีไหว้แม่ย่านาง

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ แล้วกล่าวว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารั กษ าโ ร ค อย่าให้เกิ ดโทษเลยนะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

หากเพื่อนได้อ่ า นและสวดมนต์จบแล้ว อย่าลืมที่จะแบ่งบุญให้กับผู้อื่นด้วย ขอให้พบเจอแต่ความโชคดีมีชัย สาธุตลอดไป ความสุขจงอยู่กับคุณ

ขอขอบคุณที่มาจาก grandprix, MTHAI