เชื่ อผู้เฒ่าผู้แก่ 9 สิ่ง ทำแล้วไม่ราบรื่น ค้าขายไม่ค่อยขึ้น

เชื่ อผู้เฒ่าผู้แก่ 9 สิ่ง ทำแล้วไม่ราบรื่น ค้าขายไม่ค่อยขึ้น

คำบอกเล่าของคนโบราณว่าเอาไว้ว่าจะต้องมีเ รื่ อ งราวและสิ่งที่ห้ามทำ เพราะมันจะส่งผลที่ไม่ดีมากกว่าผลดีสำหรับตัวคุณ หากทำจะเป็นการอับโชค ทำมาค้าขายไม่ค่อยขึ้น ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง

1 ไข่และส้ม มีไว้อย่าให้ข า ด

ในที่อยู่อาศัยจะต้องมีไข่และมีส้มวางเอาไว้ อาจจะใส่ไว้ในตะกร้าวางไว้ในครัวหรือบริเวณห้องรับแขก เพื่อที่จะเรียกความสุขความสมบูรณ์ให้เข้ามาในที่อยู่อาศัยและคนในบ้ าน รวมทั้งความโชคดีต่างที่จะเข้ามาได้

2 ปล่อยให้กระเป๋าว่างเปล่า

กระเป๋าเ งิ นไม่ควรปล่อยไว้ให้ว่างเปล่า เพราะจะยิ่งเป็นการทำให้ไม่มีเ งิ น หากเราซื้อกระเป๋าเ งิ นใบใหม่มาแนะนำให้ใส่เ งิ นจำนวน 900 หรือ 9,000 บาทในวันพระจันทร์เต็มด ว ง เพื่อเป็นการเอาโชคเอาลาภ เอาฤกษ์เอาชัย เรียกเ งิ นเข้ามาในกระเป๋าให้มีเก็บมากกว่ามีรายจ่าย

3 พูดจาดี

คำพูดของตัวเรานั้นเปรียบเสมือนกับเส้นทางชีวิต อย า กจะใช้ชีวิตที่ดีก็ต้องใช้คำพูดดี คิดดีทำดีดูดสิ่งดีเข้ามาหาตัวเรา หากใช้คำพูดที่ไม่ดี ว่าผู้อื่นอยู่เสมอก็มักจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหา อย า กใช้ชีวิตเป็นแบบไหนก็เลือกเอาได้ตามใจ

4 อย่าหันเตียงชนผนังห้องน้ำ

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรทำเป็นอย่างมาก นั่นคือ การหันเตียงนอนชนกับผนังตัวห้องน้ำเพราะจะทำให้ชีวิตอับโชค และการตั้งเตียงนอนโดยให้ปลายเตียงนั้นไปตรงกับประตูทางเข้าออก คนโบราณก็มีคว ามเชื่ටว่าจะทำให้นอนฝันร้ า ยอยู่บ่อยครั้ง

5 ปล่อยหิ้งพระให้มีฝุ่นเกาะ

หิ้งพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีการเคารพบูชา ควรหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยครั้ง การกวาด เช็ดถู การเปลี่ยนน้ำดอกไม้ โต๊ะต่าง ควรทำให้สะอาดดี เพราะท่านจะให้โชคให้ลาภ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

6 ปล่อยให้ห้องครัวรก

ห้องครัวเปรียบเสมือนกับเป็นขุมทรัพย์ พลังงานของตัวบ้ าน หากปล่อยให้ห้องครัวเลอะเทอะ ไม่ทำความสะอาด ก็เหมือนเป็นการไม่ดูแลขุมทรัพย์ของเราเอาไว้ เ งิ นทองที่ได้เข้ามาก็จะมีการจ่ายออกไปจนหมด หามาเท่าไหร่ก็เก็บไว้ไม่อยู่มีเ รื่ อ งที่จะต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา

7 กระจกขุ่นมัว

กระจกในบ้ านไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามแต่ควรทำความสะอาดให้ใสกริ๊ง จะได้ส่องอย่างชัดเจนและสดใส รวมถึงกระจกที่แตกเป็นรอยควรทิ้งไม่ควรเก็บเอาไว้ในบ้ าน เพราะมีความเชื่ อว่าจะส่งผลไม่ดีต่อผู้อยู่

8 ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

ผ้าเช็ดหน้าคนโบราณว่ากันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเ สี ย ใ จ มีไว้สำหรับซับน้ำตา เขาจะไม่นิยมนำมาให้กันเป็นของขวัญหรือเป็นของฝาก เพราะเหมือนเป็นการให้เขาไปเช็ดน้ำตา พบกับความเ สี ย ใจ มีเ รื่ อ งที่จะทำให้ต้องพลัดพรากจากกัน ควรหาอย่างอื่นที่มีความหมายดีให้กันจะดีกว่า

9 เมื่อเจอเหรียญที่ตกอยู่ อย่าเดินผ่ านเลยไป

การเดินทางหากเราพบเจอเหรียญที่มีคนทำตกเอาไว้ เหมือนเป็นโชคดีที่เราได้พบเจอควรเก็บไว้และนำไปทำบุญ หากเจอเหรียญที่ตกอยู่แล้วไม่สนใจที่จะเก็บเดินข้ามผ่ านไป เหมือนเป็นการดู ถู กเหรียญไม่เห็นคุณค่า คนโบราณเชื่อว่าจะทำให้อับโชค

ขอบคุณข้อมูลจาก bitcoretech