เช็ กดว ง 12 โชคตามตำราพรหมชาติโบราณ ”หญิงนับซ้าย ชายนับขวา”

ตำราพรหมชาติ

เช็ กดว ง 12 โชคตามตำราพรหมชาติโบราณ ”หญิงนับซ้าย ชายนับขวา”

สำหรับในวันนี้เราจะมาเปิดเผยในเ รื่ อ งของตำราโบราณ ซึ่งตำราที่ว่าในวันนี้นั่นก็คือ ตำราพรหมชาติแบบโบราณ มีเกณฑ์การวัดด วงชะตาทั้งหมด 12 ด วงชะตา เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเหตุการหมุนเวียนแตกต่างกันออกไป ตามช่วงอายุ ของแต่ละบุคคล มีทั้งดีและร้ า ยปะปนกันไปในทุกปี

สำหรับผู้ใดอย า กทราบด ว งชะตาของตัวเองว่าตกอยู่ในเกณฑ์ใดในขณะนี้ ให้นำอายุปัจจุบันมาทำนายทายทักตามตำราพรหมชาติโบราณ

ถ้าเป็นผู้ชายให้เริ่มนับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยให้เริ่มนับเจดีย์คือปีที่ 1 และเวียนไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกา ให้ครบอายุปัจจุบันของตัวท่านเอง

ถ้าเป็นผู้หญิง ให้เริ่มต้นนับอายุจากเจดีย์เช่นเดียวกัน แต่ปีที่ 1 ให้เวียนไปทางซ้ายมือ หรือทวนเข็มนาฬิกา จนครบอายุปัจจุบันของตัวท่านเอง

ตำราพรหมชาติ

1. ชะตาตกที่ เจดีย์

ในปีนี้ตัวท่านเองจะใช้ชีวิตได้อย่างร่มเย็น มีแต่ความสุขกายสบายใจ จะได้บุญกุศลทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมจะสมหวังความปรารถนา สิ่งใดที่กำลังเรียกหา หรือกำลังต้องการ จะเป็นไปตามที่คาดไว้มากอย่างยิ่ง การเ งิ นการงานไม่ต้องเป็นห่วง แม้ว่าในช่วงนี้จะเหนื่อยก็ตาม มันจะผ่านไปได้ด้วยดี

2. ชะตาตกที่ ฉัตรเ งิ น

ตกในปีนี้ตัวท่านเองจะมีความสุข มีโชคลาภเกี่ยวกับเ งิ นทอง อย่างยิ่งจะมีความรักความเจริญงอกงาม จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน หากทำการราชการหรือค้าขายจะเจริญก้าวหน้า จะมีโอกาสได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะประสบความสำเร็จทางการเ งิ นอันยิ่งใหญ่ในช่วง 6 เดือนนี้

3. ชะตาตกที่ คนคอข า ด

ปีนี้ ท่านจะได้รับความเดือดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุกข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเ งิ นทองอยู่เสมอ

4. ชะตาตกที่ เรือนหลวง

ปีนี้ ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้เ งิ นทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่คิดร้ า ยจะแพ้ภัยตัวเอง

5. ถ้าตก ปราสาท

ปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำร ว ย

6. ชะตาตกที่ ราหู

ปีนี้ ท่านจะได้รับความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเ งิ นทอง จะเกิ ดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิ ดเ จ็ บ ป่ ว ยขึ้นแก่ท่าน

ตำราพรหมชาติ

7. ชะตาตกที่ ฉัตรทอง

ปีนี้ ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเ งิ นทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจ

8. ชะตาตกที่ เทวดาขี่เต่า

ปีนี้ ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเ งิ นการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นจะเกิ ดผลผิดพลาดขึ้นได้ และจะทำให้เดือดร้อนใจ

9. ชะตาตกที่ คนต้องขื่อคา

ปีนี้ จัดว่าชะตาตกอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความร ะ วั งในญาติพี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้s ะวั งอันตราย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

10. ชะตาตกที่ พ่อหมอ

ปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพานเลย

11. ชะตาตกที่ แม่มด

ปีนี้ ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง

12. ชะตาตกที่ นาคราช

ตกในปีนี้จัดว่าร้ า ย ให้ระมัดร ะ วั งในเ รื่ อ งของการเ จ็ บไข้ได้ป่ วย ให้ระมัดร ะวั งในเ รื่ อ งของมีคม มีคนปองร้ า ย ในช่วงนี้แนะนำให้ภาวนา ให้รั กษ าศีล อย่าได้เบียดเบียนซึ่งคนและสัตว์ การเ งิ นอยู่ในระดับปานกลาง การงานให้ระมัดร ะ วั งเพื่อนร่วมงาน

ขอขอบคุณ ที่มาจาก พรหมชาติโบราณ