เช็ กเ ลย ข้อควรรู้ ก่อนลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

เช็ กเ ลย ข้อควรรู้ ก่อนลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

จากโครงการ “ม.33 เรารักกัน” วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวย าแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเ งิ นเยียวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย ารายละ 4,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

เงื่อนไข ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน”

ผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการ

มีสัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

ไม่มีเ งิ นฝากในสถาบันการเ งิ นรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

ผู้มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ

มีเ งิ นฝากในสถาบันการเ งิ นเกิน 5 แสนบาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

วิธีลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8-14 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15-21 มี.ค.64 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเ งิ นผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค.64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเ งิ น”/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ”

คำถามที่หลายคนสงสัย ทางกระทรวงแรงงาน ได้ทำการชี้แจงดังนี้

เงื่อนไข มีเ งิ นฝากในสถาบันการเ งิ นเกิน 5 แสนบาท รวมเ งิ นที่ลงทุนในกองทุนต่าง หรือไม่

เงื่อนไขเ งิ นฝากในสถาบันการเ งิ น ไม่เกิน 5 แสนบาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63) จะนับรวม บัญชีเ งิ นฝากออมทรัพย์ และเ งิ นฝากประจำของผู้ประกันตนเท่านั้น โดยจะไม่นับรวมเ งิ นที่อยู่ในบัญชีกองทุน หรือการเปิดบัญชีร่วมกับผู้อื่น

ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ขอให้รอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ว่าจะให้ลงทะเบียนได้วันใด โดยใช้หลักเดียวกับโครงการ “เราชนะ” คือ ผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน ต้องมีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

เ งิ นที่รัฐบาลโอนให้จำนวน 4,000 บาทนั้น สามารถโอนเข้าบัญชี หรือโอนให้ผู้อื่นได้หรือไม่

หากเป็นผู้มีสิทธิ์ในโครงการ “ม.33 เรารักกัน” และได้รับเ งิ นโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง ไม่สามารถโอนเ งิ นนี้ให้กับผู้อื่นได้ หรือโอนเข้าบัญชีเ งิ นฝากของตัวเองได้ แต่สามารถนำเ งิ นนี้ไปใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ธงฟ้า หรือ คนละครึ่งได้

หากใช้วงเ งิ นไม่หมดในแต่ละสัปดาห์ สามารถเก็บไว้ใช้ในสัปดาห์ต่อไปได้หรือไม่

รัฐบาลจะโอนเ งิ นเข้าแอปฯ เป๋าตัง ให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท ซึ่งหากใช้ไม่หมด สามารถทบ ไปรวมกับเ งิ นที่จะโอนเข้ามาใหม่ได้ แต่ต้องใช้ให้หมดก่อนหมดโครงการ คือ 31 พ.ค. 64

ข้าราชการ ที่ทำพาร์ทไทม์ และมีการสมัครเข้าระบบประกันสังคม สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้หรือไม่

ข้าราชการ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ ม.33 เรารักกัน เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข และได้รับเ งิ นจากรัฐบาลเป็นปกติอยู่แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ประชาสัมพันธ์ ขอประชาชนทยอยมาลงทะเบียน โดยไม่ต้องรีบร้อนมากดลงทะเบียน เนื่องจากอาจจะส่งผลให้ระบบล่มได้ และจะทำให้เกิ ดความล่าช้าในการลงทะเบียนไปอีก

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic