เตรียมลงทะเบียนเราชนะ ม.33 เตรียมตัว เ ช็ กคุณสมบัติรอเลย

เตรียมลงทะเบียนเราชนะ ม.33 เตรียมตัว เ ช็ กคุณสมบัติรอเลย

เ ล ขาธิการ สปส. แจงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกัน พร้อมย้ำเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564 นายทศ พ ล กฤตวงศ์วิมาน เ ล ขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยการดำเนินงาน ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ และเงื่อนไขในโครงการ ม.33 เรารักกัน ว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ดังนี้

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะ

ไม่มีเ งิ นฝากในสถาบันการเ งิ นรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม.33 เรารักกัน ผู้มีสิทธิ์ข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งิ นผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเ งิ น หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ส่วนกรณี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564 โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งิ นเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเ งิ น หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ “เราชนะ” ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเ งิ นเยียวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเ งิ นประมาณ 37,100 ล้านบาท โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน ซึ่งมีหน้าที่รับเ รื่ อ งประสานงานทบทวนสิทธิ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบายรัฐบาล

ขอบคุณที่มาจาก ไทยรัฐ