เตื อนด่ ว น กรุงไทยประกาศ ถ้าได้รับข้อความได้เ งิ น 5,000

เตื อนด่ ว น กรุงไทยประกาศ ถ้าได้รับข้อความได้เ งิ น 5,000

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Krungthai Care โดยได้ระบุข้อความว่า ร ะวัง อย่าหลงเชื่อ SMS แอบอ้างเป็นธนาคาร แจ้งว่าจะได้รับเ งิ นเพิ่ม 5,000 บาท จากโครงการเราชนะ เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว Username และ Password หากได้รับ SMS หรืออีเมล ที่แนบ Link แล้วบอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็บปลอม อย่าเข้าไปยังเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเ ด็ ดข า ด

หากพบ SMS / อีเมล / LINE ที่มี Link แอบอ้างเป็นธนาคาร หรือพบเหตุผิดปกติ แจ้งผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณที่มาจาก Krungthai Care, siamnews