เทคนิคแก้อุจจ าระออกย าก แข็ง ไม่ออกสักที อุจจ าระตกค้ าง ล องดู

อุจจาระย าก

เทคนิคแก้อุจจาระออกย าก แข็ง ไม่ออกสักที อุจจาระตกค้ าง ล องดู

เมื่อเร็ว นี้ ผู้เขียนได้รับอีเมลฉบับหนึ่งเป็นเ รื่ อ งราวเกี่ยวกับ “อั น ตร า ยจากอุจจาระตกค้าง” ระบุว่า หากคนเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด กินอาหารที่มีกากใยน้อย มีพย าธิ หรือ เชื้อรา ระบ บดูดซึมเ สี ย ไม่ถ่ายอุจจาระเวลา05.00-07.00 น. เช้า หรือ หากถ่ายอุจจาระ หลังเวลา 7 โมงเช้า ลำไส้จะบี บ ให้อุจจาระขึ้นไปข้างบน เวลาถ่ายจะถ่ายไม่หมด อุจจาระที่ค้างก็จะเกาะที่ผนังลำไส้ พอมีอุจจาระใหม่ที่เห ลวกว่า มันก็แซงหน้าไปก่อน แต่มันไม่สามารถดันพวกที่ค้างแข็ งให้ออกไปได้

พวกที่ค้างแข็งไว้ ก็เกาะติดแน่นไปเรื่อย อุจ จาระตกค้างจะไปทับเส้นเ ลื อ ดต่าง ในกระเพาะ และกดทับก ร ะ ดู กหลัง ทำให้เกิ ดอาการมากมาย เช่น ท้องอืด ป ว ดหลัง ป ว ดขา ป ว ดกล้ามเนื้อที่ไหล่และสะบัก เวียนหัว อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เป็นฝ้า ไมเกรน และอื่น

เพื่อให้ผู้อ่ า นหายข้องใจ นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.สถาบัน เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ จะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้รับทราบ

นพ.กฤษดา อธิบายว่า เ รื่ อ งอุจจาระตกค้าง หรือ อึค้างเป็นเ รื่ อ งจริง แต่ไม่ทุกคน เราอาจตรวจสัญญาณอึค้างในลำไ ส้ให ญ่ได้เองง่าย โดยการนอนหงาย แล้วเอามือค ลำท้องด้านซ้ายล่าง เลยส ะดือไปทางซ้ายหน่อย แล้วเอานิ้วทั้ง 5 ลองกดดูจนลึกเต็มที่เลื่อนไปมา ถ้ามีอึค้างอยู่จะคลำได้เป็นลำคล้ายแท่ งย าว อยู่ตามรูปลักษณ์ของ ลำไส้ โดยลำไส้ให ญ่นี้จะยิ่งคลำได้ชัดในคนที่ผอม สำหรับคนเจ้าเนื้ ออาจต้องใช้เทคนิคนอนแล้วแข ม่วพุงช่วยแล้วค่อยคลำจะชัดขึ้น ที่จริงเ รื่ อ งการอึที่ดูเหมือนเป็นกิจวัตรธรรมดาไม่มีอะไรนั้น มันต้องมีกา รฝึกเข้าส้วมกันบ้างให้ติดเป็นนิ สั ย

อุจจาระย าก

กลุ่มคนที่มักมีปัญหาเ รื่ อ งอึค้ าง ได้แก่

1. เด็กเล็กที่ให้กินนมแล้วนอนเลย ไม่พาอุ้มพ า ดบ่าลูบหลัง หรือไม่พาขยั บตัวกลิ้งไปมาสักนิดหน่อยให้ไ ส้ได้บีบตัวบ้าง และในเด็กที่อึแข็งมาก อึนี่อาจแข็งถึ งกั บบ าดรูก้ นได้เป็นแ ผล แล้วครั้งต่อไปเด็กจะไม่อย า กอึออกมาเพราะกลัวเจ็ บ แผลแยก เลยยิ่งกลั้น พอยิ่งกลั้นอึก็ยิ่งแข็งค้างไปเรื่อย

2. คนที่ผ่า ตั ดบ่อย จะมีพั งผื ดไปรั ดลำไ ส้ข้างในนุงนังทำให้บีบตัวไม่ดีอาจมีอึค้ างอยู่ตามซอกโน้นซอกนี้ในลำไส้ จนบางท่านกลายเป็นลำไส้อุดตั  นไปได้ก็มี

3. ผู้สูงอายุและคนไข้นอนโรงพย าบาล ที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวลุกเดิน

4. คนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแถมกลั้นอึบ่อย โดยเฉพาะท่านที่ทำงานออฟฟิศต้องนั่งแปะอยู่กับที่นาน หรืองานเข้าบ่อย ต้องขอผลัดเข้าห้องน้ำไปเรื่อย ก็ไม่ดีครับ

5. ท่านที่มีลำไส้ย าว คือยิ่งย าวก็ยิ่งเป็นไซโลเก็บอึไว้ได้นานขึ้น บางท่านจะสังเกตว่าผักก็กินเยอะแต่อึ สัปดาห์ละหนเท่านั้น

อุจจาระย าก

สำหรับเทคนิค “อึให้ดี ไม่มีต กค้าง” มีดังนี้

1. อย่าอั้นอึตอนเช้า เพราะถ้าเลยเช้าไปแล้ว กว่าร่ า งกายจะส่งสัญญาณให้ป ว ดอีกอาจจะนานจนผิดเวลา

2. อึให้ตรงกับเวลาเดิม เหมือนเป็นการช่วย “โปรแกรม ลำไส้” ให้คอยบีบไล่อึออกมาสม่ำเสมอก็จะไม่ค้างครับ

3. รอจังหวะขณะอึ ถ้าขณะนั่งห้องน้ำถ่ายหนักอยู่ ถ้าไม่ป วดอย่าเบ่งครับ ให้ลองจับสังเกตว่ามันจะ “ป วดเป็นช่วง” แล้วก็คลายไปแล้วประเดี๋ยวก็ป วดบีบขึ้นมาอีก นั่นเป็นเพราะลำไส้คนบีบตัวเป็นลูกคลื่นเหมือนงูเลื้อย ถ้ามันเลื้อยมาถึงตรงอึพอดีมันจึงป วดขึ้นมา ถ้าเบ่งตอนไม่ป วดจะเหมือนเป็นการ “แกล้งลำไส้” ให้เกิ ดแร งดันขึ้นมาโดยใช่เหตุ เกิ ดโป่งพองขึ้นมาได้ “ริ ดสีด วงทวาร” เป็นของแถม

4.นวดลำไส้ ถ้าในเด็กให้นว ดรอบส ะดือ ในผู้ใหญ่ให้น วดตรงท้องด้านล่ างซ้ายเลยส ะดือไป นวดเบา ไปมาแล้วทิ้งไว้สักพักจะรู้สึกป วดถ่ายขึ้นมา

5. เอามือกดท้องด้านซ้ายล่างขณะถ่าย หรือจะลุกขึ้นนั่งยองเอาหน้าขาเป็นตัวก ดไล่อึออกมา เพราะที่จริงแล้วการอึที่ดีตามธรรมชาติของคนคือ “นั่งยอง” เพราะจะได้มีแรงกดจากหน้าข า ด้วย การที่ฝรั่งเอาส้วมแบบนั่งมาให้เราใช้เป็นการผิดธรรมชาติมนุษย์ที่จะไม่มีแรงเบ่ง อึ มากในท่านั่งห้อยขา

ทำให้คนเอเชียกลายเป็นทั้งริ ดสีด วงและท้องผูก มากเหมือนฝรั่งด้วย

6. ลุกขึ้นเดินไปมา จะทำให้ไ ส้บี บตัวดี สักพักไ ส้จะบี บรี ดเอา “อึท้ายขบวน” ที่เหลือออกมาแล้วเราจะรู้สึกป ว ดเ บ่งอีกที

ไม่ว่าใครก็ตามถ้าความถี่ในการอึน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ถือว่า “ท้อ งผูก” นอกจากออกกำลังกายแล้วอาจใช้อาหารล้างลำไส้ช่วยได้ คือ

1. น้ำมะขามเปียกก้นครัว

2. ลูกพรุนแห้งรับประทานทั้งผล เพราะจะได้กากด้วย ไม่ต้องแยกกินแต่น้ำ ยกเว้นถ้าเป็นเด็ก

3. แอปเปิ้ลเขียว กินทั้งผลหรือปั่นทั้งกากก็ได้

4. ถั่วดำ จัดเป็นอาหารล้างพิ ษได้ด้วย

5.สับปะรดและมะละกอที่มีน้ำย่อย ช่วยกั ดกากคราบโปรตีนเก่า ที่ถูกย่อยไม่หมดและจะมีสภาพติดเป็นอุ จจาระย างเหนียวสีดำคล้ายกับ “จาระบี”

6.ให้เลี่ยงการดื่มน้ำเย็นในตอนเช้า โดยให้ดื่มน้ำปกติหรือน้ำอุ่นตอนเช้าขณะตื่นมาท้องว่างจะช่วยให้ไส้บี บรั ดตัวได้ ชวนให้ป วดอึขึ้นมาได้ดีทีเดียว

ขอขอบคุณที่มาจาก bokcafee