เปิดวิธีจ่ายเยี ยวย า ประกันสังคมม. 33 จ่อได้ถึงคนละ 5,000

ประกันสังคม

เปิดวิธีจ่ายเยี ยวย า ประกันสังคมม. 33 จ่อได้ถึงคนละ 5,000

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ในตอนนี้ ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มมีการหารือแล้ว เกี่ยวกับการเยียวย า ให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 โดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณารายละเอียดและเคาะวงเ งิ นกันอยู่

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ายเ งิ น คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เราชนะ ที่จ่ายเ งิ นผ่านแอปพลิเคชัน โดยการจ่ายเยียวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ที่จะนำมาประยุกต์กับการจ่ายเ งิ นของกระทรวงการคลัง ส่วนเ รื่ อ งการแจกเ งิ นสดนั้น ตอนนี้ยังไม่ทราบ

 ประกันสังคม

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีทั้งหมดประมาณ 11 ล้านคน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ประมาณ 9.2-9.5 ล้านคน โดยเบื้องต้นคาดว่า อาจจะเยียวย าแต่ละคนด้วยเ งิ นคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้ เช่น อาจจะลดการส่งเ งิ นประกันสังคม ซึ่งผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ สัญชาติไทย, ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี และมีเ งิ นฝากไม่เกิน 5 แสนบาท รวมทุกบัญชี

 ประกันสังคม

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ายเ งิ น คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เราชนะ ที่จ่ายเ งิ นผ่านแอปพลิเคชัน โดยการจ่ายเยียวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมอาจจะเยียวย าแต่ละคนด้วยเ งิ นคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic