เปิดเงื่อนไขเข้าร่วม”คนมีหนี้บัตรเครดิต” พร้อมลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ได้แล้ว

โดย”ธนาคารแห่งประเทศไทย” ได้จับมือสถาบันการเงิน 22 แห่ง เปิด”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเป็นหนี้ ไปต่อไม่ไหวแล้ว ให้ไปเช็กเงื่อนไขการเข้าร่วม รายละเอียดต่างๆได้ที่นี่ค่ะ


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ก็เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร โดยประชาชนที่มีหนี้บัตรในรูปแบบต่างๆสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการขอรับการช่วยเหลือได้ 

ส่วนเงื่อนไขหรือรูปแบบหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งหมวดหมู่เอาไว้ มีด้วยกัน 3 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว 

-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอให้ชำระเฉพาะเงินต้น ไม่มีดอกเบี้ย 

-มีการวางกรอบการชำระหนี้ไว้ 3 ระยะ คือภายใน 3 เดือน ภายใน 3 ปี และภายใน 5 ปี หากชำระได้ตามแผนก็จะยกดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ 

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ NPLอยู่ในกระบวนการฟ้อง(ตั้งแต่ก่อนฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้อง) 
-เมื่อสมัครเข้าร่วมมหกรรมฯ จะมีการรับเรื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ของศาล 
-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอผ่อนชำระ ระยะยาว เช่น ภายใน 10 ปี เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ค้างชำระเกิน 3 เดือน
-รับข้อเสนอช่วยแปรสภาพหนี้เป็นระยะยาว มีระยะเวลาผ่อน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยจาก 16% เหลือ 12% ไม่เสียประวัติเครดิตบูโร

เมื่อสำรวจตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มไหนแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ก.พ. – วันที่ 14 เม.ย. 64 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

-สำนักงานศาลยุติธรรม https://mediation.coj.go.th/
-กรมบังคับคดี  http://www.led.go.th/
-ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx

ในกรณีที่ประชาชนไม่ถนัดช่องทางออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่
-ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)  โทร 1213 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.จะมีเจ้าหน้าที่ของ ธปท.ช่วยบริการกรอกข้อมูลให้
-ถ้าเป็นช่วงนอกเวลาทำการ สามารถส่งอีเมล์มาที่ fcc@bot.or.th ฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

หลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 1 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1213 หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย