เผยวันลงทะเบียน เยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 33 4,000

ผู้ประกันตน

เผยวันลงทะเบียน เยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 33 4,000

วันนี้ (5 ก.พ. 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับประธานและผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และสหพันธ์แรงงาน 39 แห่ง ว่าหลังจากมีการหารือกับนายกรัฐมนตรี ตนและท่านนายกฯมีความคิดเห็นว่าตรงกันว่า อย า กให้เ งิ นเยียวย าให้กับทุกคน เพื่อความยุติธรรมและไม่มีข้อครหาในกลุ่มลูกจ้าง จึงเป็นที่มาของการประชุมผู้นำองค์กรแรงงานกว่า 39 แห่ง เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในวันนี้

ผู้ประกันตน

โดยหลักเกณฑ์ที่ตกลงเรียบร้อยแล้ว จะจ่ายเม็ดเ งิ นจำนวน 4,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ให้กับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยเท่านั้น และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 9 ล้าน 2 แสนคน ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น ไม่จ่ายเ งิ นสด

ทั้งนี้ ตอนแรกจะยื่นข้อสรุปละรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 9 ก.พ.นี้ แต่ตนคิดว่าไม่ทัน จึงข้อเลื่อนวันเป็นวันที่ 15 ก.พ.2564 แทน โดยระหว่างการรอยื่นเ รื่ อ งเข้า ครม. ได้มีการจัดทำเว็บไซต์เตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน แล้ว

ผู้ประกันตน

โดยจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 ก.พ.2564 หลังจากนั้นวันที่ 1 -7 มี.ค. จะมีการตรวจสอบสิทธิ และ 8-14 มี.ค. จะให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตัวตนบนแอบพลิเคชั่นเป๋าตัง และเ งิ นจะเริ่มจ่ายเข้าแอบฯ ในวันที่ 15 มี.ค. – 5 เม.ย. 2564 และมีกรอบสิ้นสุดการใช้จ่ายถึง 31 พ.ค. 2564 เท่ากับโครงการเราชนะ

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic