เผยเทคนิคแก้ไขข้อมูลใหม่ทันที หากลงทะเบียน เราชนะ ไม่สำเร็จ

เราชนะ

เผยเทคนิคแก้ไขข้อมูลใหม่ทันที หากลงทะเบียน เราชนะ ไม่สำเร็จ

“เราชนะ” เปิดให้ “ลงทะเบียน” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ. 64 วงเ งิ นไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 วงเ งิ นโครงการรวม 210,200 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 3 คือเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวกัน” มาก่อน ไม่มีเคยมีชื่อในระบบ และไม่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวมจุดผิดเยอะเหตุลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่สำเร็จมาให้เช็คอีกครั้ง

ข้อสังเกตุ 5 จุดผิดพลาดส่งผล ลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่เร็จ มีรายละเอียดดังนี้

1. เ ล ขบัตรประชาชน 13 หลัก

ต้องถูกต้องและครบ 13 หลัก ไม่ต้องขีดขั้นระหว่างตัวเ ล ข

2. ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี *ห้ามใส่ชื่อเล่น) นามสกุล

ตรวจดูสระและคำสะกดให้ดี เช่น สระเอ สระแอ เป็นต้น ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
3. รหัสหลังบัตร 12 หลัก

ไม่ต้องขีดขั้นระหว่างตัวอักษรและตัวเ ล ข 2 ตัวแรกคือ ภาษาอังกฤษ / 10 ตัวหลังคือตัวเ ล ข

เราชนะ

นอกเหนือจากนี้ยังมี 5 จุดผิดที่พบบ่อย ส่งผลลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่สำเร็จเช่นกัน คือ

1. ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

2. ชื่อกลาง หากไม่มีให้เว้นว่างไว้ ห้ามใส่ชื่อเล่นลงไปช่องนี้

3. นามสกุล หากมีชื่อสกุลนำหน้าด้วย ณ เช่น ณ เชียงใหม่ / ณ พัทลุง เป็นต้น ให้เขียนเว้นวรรคด้วย

4. เ ล ขประจำตัวบัตรประชาชนต้องใส่ให้ครบ 13 หลัก

5. รหัสหลังบัตรประชาชน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเ ล ข ให้ใส่ติดกัน ไม่ต้องขีดขั้น

เราชนะ

เราชนะ

ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564

อย่างไรก็ตาม “กระทรวงการคลัง” ยังได้อีกด้วยว่า หากลงทะเบียน “เราชนะ” ไม่สำเร็จ

จะมี SMS แจ้งผลกรอกผิดที่จุดใด ลงทะเบียนใหม่ได้ทันที ภายใน 12 ก.พ.64

ถ้าแก้ไขข้อมูลแล้ว แต่ยังคงลงทะเบียนไม่ได้ โทร call center กรุงไทย 02-111-1144 กด 2 เพื่อตรวจสอบเ ล ขบัตรประชาชนว่ามีการยืนยันตัวตนหรือยัง

เมื่อท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” ไม่ต้องลงทะเบียน โดยวงเ งิ นจะเข้าครั้งแรก 5 ก.พ. 2564 เ งิ นจะเข้าเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ ถึง 26 ม.ค. 2564

ขอขอบคุณข้อมูล bangkokbiznews.