เผยแล้ว 2 กลุ่มล่ าสุด เราชนะ เ งิ นเข้าพรุ่งนี้ งวดแรก 2,000 บ.

เราชนะ

เผยแล้ว 2 กลุ่มล่ าสุด เราชนะ เ งิ นเข้าพรุ่งนี้ งวดแรก 2,000 บ.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักข่าว รายงานว่า จากกรณีกระทรวงการคลัง ออกมาแถลงนโยบายเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากcv – 19 โครงการ “เราชนะ” โดยช่วยเหลือ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล) โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่

ล่าสุด กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ได้สิทธิ์และทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันพรุ่งนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็นงวดแรกที่รัฐบาลจะโอนเ งิ นให้จำนวน 2,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ตั้งเเต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าเ งิ นหมดหรือจนกว่าจะถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะเท่านั้น

ตางรางเ งิ น”เราชนะ”เข้างวดถัดไปมีดังนี้

25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บาท

4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

25 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท

ขอบคุณที่มาจาก คมชัดลึก