“เราชนะ” เตือน!! ห้ามสแกนออนไลน์ / แลกเป็นเงินสดเด็ดขาด

ทางหน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ได้ออกมาแจ้งเตือนในการใช้งานสิทธิ์ของโครงการ เราชนะ โดยห้ามไม่ให้มีการใช้ทำการ สแกนออนไลน์ หรือทำการ แลกเป็นเงินสด หากตรวจพบจะถือว่ามีความผิดทั้งสองฝ่าย

ซึ่งหากมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามีการกระทำดังกล่าวจะถือว่ามีความผิดด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ใช้งานสิทธิ์ดังกล่าวผ่านช่องทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีการส่งภาพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรหัส 6 หลัก ไปให้แก่ร้านที่มีการดำเนินการในรูปแบบนี้ ทางหน่วยงานแนะนำให้รีบทำการเปลี่ยนรหัส เพื่อเป็นการระมัดระวังมิจฉาชีพ และเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

กรณีพบเห็นผู้คน หรือร้านค้าที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว สามารถทำการแจ้งเบาะแสได้ที่เว็ปไซต์คนละครึ่ง (halfhalf@fpo.go.th)หรือ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 -273 9020 ต่อ 3697,3527 ,3548, 3509 (เวลาราชการ) หรือ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์