เริ่มแล้ว “เราชนะ” เปิดรอบพิเศษลงทะเบียนเยียวย า 7,000 เ ช็ กเงื่อนไข

เริ่มแล้ว “เราชนะ” เปิดรอบพิเศษลงทะเบียนเยียวย า 7,000 เ ช็ กเงื่อนไข

วันที่ 14 ก.พ.64 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ธนาคารกรุงไทยจะเปิดลงทะเบียนรับเ งิ นเยียวย าเราชนะ 7,000 บาท สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าว สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (บัตรแข็งสีฟ้าอ่อน) ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

แต่หากประชาชนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ยังไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ขอให้ติดต่อขอทำใหม่ได้ที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาดังกล่าว

ขอขอบคุณที่มาจาก amarintv