เสนอให้เ งิ นเราชนะ 7,000 บ. ใช้จ่ายเป็นเ งิ นสด

เราชนะ

เสนอให้เ งิ นเราชนะ 7,000 บ. ใช้จ่ายเป็นเ งิ นสด

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเราชนะ แจกเ งิ นให้ประชาชน 3,500 บาท นาน 2 เดือน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะแจกเ งิ น 3,500 บาท รวม 7,000 บาท ให้กับประชาชน 31.1 ล้านคน วงเ งิ นที่ใช้ 2.1 แสนล้านบาท โดยมีเงื่อนไข คือเบิกเป็นเ งิ นสดไม่ได้ การใช้จ่ า ย เ งิ นต้องนำไปใช้ผ่านระบบ เพื่อจ่ายค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร ครอบคลุมการใช้ค่าบริการทั้งค่ารถโดยสารรถจักรย านยนต์สาธารณะ รถยนต์แท็กซี่ รถตู้โดยสารที่จดทะเบียนถูกต้อง แต่ใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มไม่ได้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้เ งิ นได้ในเดือน ก.พ.-พ.ค.64 ผ่านร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ไม่เป็นนิติบุคคล และต้องใช้เ งิ นให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค.2564

เราชนะ

ทางทีมงานเราได้รับรายงานว่า ระหว่างที่นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง ไลฟ์สดผ่านเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง โดยมีผู้เข้ามาดูเป็นหมื่นคน ส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า อย า กได้เป็นเ งิ นสดมากกว่า และมองว่ารัฐบาลคิดเ รื่ อ งเยียวย าเอง โดยไม่ฟังเสียงประชาชน

ขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามประชาชนที่มีสิทธิรับเ งิ น เ ยี ย วย า เราชนะ ส่วนใหญ่บอกว่าอย า กได้เป็นเ งิ นสดมากกว่าเช่นกัน และน่าจะกดเ งิ นหรือเบิกเ งิ นเอาไปใช้ได้เลยทีเดียว จะใช้ซื้ออะไร ที่ไหนก็ได้ แบบไม่ต้องมีเงื่อนไข เพื่อความสะดวกและจะได้ตอบโจทย์ความเดือนร้อนของแต่ละคนที่อาจไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ดี ประชาชนเกือบทุกคนก็ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ แม้ว่าจะไม่ถูกใจมากนัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่ช่วยเหลืออะไรเลย

เราชนะ

โครงการเราชนะ

ขอขอบคุณที่มาจาก siamnews