เ ช็กตัวเองดู 8 ลักษณะ ใบหน้า “ผู้หญิงมีตังค์” คบแล้วดีอนาคตรุ่ง

เ ช็กตัวเองดู 8 ลักษณะ ใบหน้า “ผู้หญิงมีตังค์” คบแล้วดีอนาคตรุ่ง

ในการดูโหงวเฮ้งใบหน้า จะต้องตรงไปตามหลักของโหราศาสตร์ หลักการนั้นก็คือต้องไตร่ตรองมองในแต่ละส่วนของใบหน้า ใบหู ตา จมูก ปาก ขนคิ้ว คาง แก้ม หลายส่วน โดยมีกลเม็ดวิธีสำหรับการดูลักษณะต่าง จะเป็นยังไงต้องไปทำการเช็คใบหน้าของตัวคุณเองด้วย 8 ข้อต่อไปนี้

  1. โหงวเฮ้งจมูก

จมูก แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิ สั ยได้เป็นอย่างดี หากสังเกตบุคคลที่จมูกใหญ่ มักเป็นผู้มีจิตใจกล้าหาญ ยึดมั่นถือตัว ชอบทำสิ่งต่างตามลำพัง แต่ก็เป็นผู้ที่มีสีสัน มีชีวิตชีวาส่วนคนจมูกเล็ก เป็นคนแปรปรวนด้านอารมณ์พอสมควร เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยไม่แน่นอน ชอบจับผิดผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

  1. โหงวเฮ้งหน้าผาก

หน้าผาก พื้นที่แสดงออกถึงความฉลาดและปัญญาอันเฉียบแหลม แต่ลักษณะของหน้าผากที่สังเกตได้ทั่วไปคือ ความสูงต่ำหรือกว้างแคบของหน้าผาก ตัวอย่างเช่น หน้าผากกว้างใหญ่ เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะที่ดี หน้าผากเล็กแคบ เป็นผู้บกพร่องทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์มีปัญหา ความคิดอ่ า นเป็นแนวนักต่อสู้รุ นแร ง เหมือนเป็นคนโหดร้ า ย หน้าผากเว้าลึกทั้งสองด้านแสดงออกถึงความมีนิ สั ยร่าเริง แจ่มใส มีจิตใจชอบช่วยเหลือ เป็นนักคิดทฤษฎีที่ชอบการค้นหาความจริง หน้าผากนูนโค้ง แสดงถึงความมีน้ำใจกว้างขวาง และสติปัญญาอันชาญฉลาด

  1. โหงวเฮ้งใบหน้าและแก้ม

ใบหน้าและแก้ม จุดบ่บอกถึงลักษณะอารมณ์และนิ สั ย รวมถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จ ร่ำรว ย หากลองสังเกตบุคคลที่มีโหนกแก้มสูง จะเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่น ในความคิดอ่ า นของตนเอง มีความกล้าหาญจิตใจเข้มแข็ง ผู้ที่มีโหนกแก้มต่ำ มักเป็นผู้คล้อยตาม มากกว่าเป็นผู้นำ ต้องการผู้นำบอกกล่าวถึงจะพบความสำเร็จ ผู้ที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม เป็นผู้มีบุคลิกเงียบขรึม ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนเป็นหลัก ใบหน้าทรงกลม เป็นคนชอบใช้ความรุ นแร ง ร่ า งกายแข็งแรง มีทรัพย์มากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม เป็นคนสมองดี นิ สั ยปลิ้นปล้อน

  1. โหงวเฮ้งคาง

สามารถบ่งบอกได้ถึงลักษณะนิ สั ย ความรู้ ความสามารถ หากสังเกตบุคคลที่มีลักษณะคางย าว อาจจะดูเป็นคนมีระเบียบ แต่มีความคิดอ่ า นที่มั่นคง มีความสามารถสูงพอสมควร แต่ถ้าเป็นลักษณะคางก ร ะ ดู ก เป็นคนมีความมานะอุตสาหะ ชอบการออกคำสั่ง คางสองชั้น อาจจะดูเป็นคนเกียจคร้าน นิยมวัตถุมากกว่าความรับผิดชอบของตน จึงดูเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นน้อย คางกลมมน เป็นจอมคิดจอมสร้าง ด้วยความที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ชีวิตมักพบเจอสิ่งแปลกใจอยู่เสมอ

  1. โหงวเฮ้งคิ้ว

คิ้วเป็นจุดบ่งบอกแห่งบุคลิกภาพ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน หากสังเกตบุคคลที่มีคิ้วเชิดขั้น แสดงให้เห็นถึงความหยิ่ง มีอำนาจ นิ สั ยไม่ยอมแพ้ ความคิดความอ่ า นสุดขั้ว คิ้วตก เป็นผู้ที่ชอบแสดงความเห็นใจผู้อื่น ชอบที่จะรู้เ รื่ อ งบุคคลอื่นมากกว่าเ รื่ อ งของตัวเอง แต่ก็จะเป็นผู้ที่มีโชคลาภที่ดีในบั้นปลายชีวิตเสมอ คิ้วตรงเรียวเล็ก แสดงถึงความมั่นใจในความคิด ความอ่ า นของตนเอง นิ สั ยเ ด็ ดข า ด จนบางทีอาจดูเป็นคนแล้งน้ำใจในสายตาผู้อื่น คิ้วหน้าเข้ม เป็นผู้มีความก้าวหน้าเร็ว มักจะได้รับปัญหาจากผู้อื่นอยู่เสมอ แต่คนรอบข้างก็มักให้ความเอ็นดูช่วยเหลือ

  1. โหงวเฮ้งตา

ตา เป็นส่วนที่แสดงออกถึงความรู้สึก ที่เผยให้เห็นถึงนิ สั ย อารมณ์ ความรู้สึกจากใจ สังเกตว่าบุคคลที่ตา 2 ข้างห่างมากกว่าปกติ มักจะเป็นผู้มีเหตุผล ความคิดดี กว้างไกล แต่มักข า ดตกบกพร่องในความละเอียดรอบคอบ สำหรับผู้ที่มี๑วงตาเชิดเหมือนนก ลักษณะจะเป็นคนเงียบเฉย กระทำการใดขึ้นอยู่กับอารมณ์ จึงมักแสดงออกแบบแข็งกระด้าง ไม่ยอมใคร แต่ก็เป็นคนขยัน กล้าคิด กล้าทำ กล้า ตั ดสินใจ มักเจอความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่เสมอ ตาเรียวเล็ก แม้จะดูเล็ก แต่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ข้อมูลดีอยู่เสมอ ตาตก ดูเหมือนคนเ ศ ร้ า ลักษณะเป็นคนสุภาพจนบางทีก็ดูเชื่องช้า ไม่เ รื่ อ งมากกับใคร อารมณ์อ่อนไหวง่าย

  1. โหงวเฮ้งริมฝีปาก

ริมฝีปาก เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์แห่งวาจาได้อย่างชัดเจน จะพูดดีหรือวาจาเชือ ดเฉือน สังเกตได้จากริมฝีปากบนหนา ปากล่างบาง เป็นคนขี้น้อยใจ ชอบพูดแสดงความคิดเห็น ขี้บ่น ริมฝีปากหนาทั้งบนล่าง เป็นคนที่อาจดูปากไม่ดี แต่ก็จริงใจ มีอารมณ์รุ นแร ง ริมฝีปากบางทั้งบนล่าง ดูเป็นคนเย็นชา แต่ก็วาจาเชือ ดเฉือนพอสมควร จนอาจดูเป็นคนใจร้ า ย

  1. โหงวเฮ้งใบหู

ใบหูเปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสาร ที่จะสื่อให้เห็นบุคลิกนิ สั ย ความคิดปัญญา และลัษณะเส้นทางของชีวิตได้ บุคคลที่ใบหูอ่อน คล้อยตามคนง่าย ยอมคนง่าย แต่เอาใจใส่คนเก่ง ชอบแสดงความอ่อนแอ ใบหูแข็ง เป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดตน ไม่ยอมคน ใบหูใหญ่ เป็นคนมีบุญ เส้นทางชีวิตราบรื่นเสมอ ใบหูเล็ก บ่งบอกถึงความลำบาก ต้องดิ้นรอนต่อสู้ ระแวงและตกใจง่ายอยู่เสมอ

ขอขอบคุณที่มาจาก ruk-health