เ ช็ กที่นี่ มาตรการเยียวย าล่าสุด ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน

เ ช็ กที่นี่ มาตรการเยียวย าล่าสุด ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน

หลังปีใหม่ 2564 การระบาดของcv ยัง รุ น แ ร งต่อเนื่อง ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับผลกระทบหนัก ทำให้รัฐบาลต้องทยอยออกมาตรการและโครงการช่วยเหลือเยียวย าฯ ภายใต้แนวคิด “ลดภาระค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่อง ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน” มาตรการช่วยเหลือเยียวย าแพ็กเกจล่าสุดจัดกลุ่มมาตรการและโครงการได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ลดค่าไฟฟ้า

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

1.ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค. 64 โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ประกอบด้วย

-มาตรการสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน รวมจำนวน 10.13 ล้านราย ซึ่งจะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ทุกราย

-มาตรการสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน รวมจำนวน 11.83 ล้านราย จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าในส่วนของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากบิลค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค. 63 เป็นฐานในการคำนวณส่วนลด

-สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ที่มีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับการประกอบธุรกิจรายเล็ก จะให้ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ทุกราย

ลดค่าไฟฟ้า

2.ลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ.-มี.ค. 64

3.เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต ลดค่าใช้จ่าย โดยกระทรวงดีอีเอส กสทช. และผู้ประกอบการค่ายโทรศัพท์มือถือ มีมติเพิ่มความเร็วความแรงอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ ให้ผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้าน รวมถึงให้โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ ฟรี โดยไม่คิดค่า data เป็นเวลา 3 เดือน

ขอขอบคุณที่มาจาก prachachat