แจ้งด่ ว นล่าสุด รัฐบาลปรับเงื่อนไขเ งิ นเยียวย า เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม

แจ้งด่ ว นล่าสุด รัฐบาลปรับเงื่อนไขเ งิ นเยียวย า เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

แ จ้ งด่ ว น รัฐบาลปรับเงื่อนไขเ งิ นเยียวย า #เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมโครงการได้

1.ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท (เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง)

2. ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ

3.อาสาสมัครต่าง เช่น อสส., อสม.

***แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

โพสต์ดังกล่าว

ปรับเงื่ อ นไข ให้เพิ่มอีก 2 กลุ่ม

ขอบคุณที่มาจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์, siamnews