โบราณว่าไว้ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ห้ า ม ปลูกต้นไม้เหล่านี้ในบ้าน

โบราณว่าไว้ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ห้ า ม ปลูกต้นไม้เหล่านี้ในบ้าน

1 ต้นหลิว หลิว : คนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพ ราะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคนโศ กเศ ร้า เห็นเข้าทำให้อารมณ์เ ศ ร้ าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านด้วย ลูกสาวบ้านนั้นจะไม่มีใครมาสู่ขอและต้องเป็นสาวแก่ทึนทึก – ส ลัดได : ไม่นิยมปลูกในรั้วบ้านเช่นกัน เ พ ราะหมายถึง การสลัดโชคลาภออกไปจากบ้าน

2 ต้นมะรุม ผู้คนจะมารุมข่มเหง มีเ รื่ อ งร้ า ย โหมกระหน่ำรุมล้อมเข้ามา ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข ต้นมะรุมจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็นมงคลจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเป็นที่สุด

3 ต้น งิ้ ว ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เพ ราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้ แต่หากปลูกตามสถานที่ที่เป็นองค์กร อาคารสำนักงาน หรือสวนอาหารบางแห่ง ก็ไม่เป็นไร เ พราะงิ้วเป็นต้นไม้สูงใหญ่และดูงามตา

4 ต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์ไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคล แต่ก็ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เพ ราะเชื่อกันว่าต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสำหรับปลูกตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า

5 ต้นชบา เรามักจะเห็นหลาย บ้านปลูกต้นชบา เพ ราะสีสันของดอกที่สวยสะดุดตา ทำให้บ้านดูสวยงาม แต่ในสมัยโบราณ ไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน เพ ราะดอกชบานั้น มักถูกนำไปใช้ในเ รื่ อ งร้ า ย

6 ต้นเต่าร้าง เชื่อกันว่าหากสามีภรรย าคู่ใดปลูกต้นเต่าร้าง อาจทำให้มีเ รื่ อ งต้องเลิกรากัน รวมถึงหมอผีสมัยก่อนใช้ใบเต่าร้างเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีทางไสยศาสตร์ทำให้เป็นต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน แต่หากจะนำต้นเต่าร้างไปใช้ในการจัดสวนก็ต้องร ะวั งย างของต้นเต่าร้าง อย่าให้สัมผัสโดนเ พ ราะจะทำให้เกิ ดผื่นแดง คัน หรืออาจทำให้ถึงขั้นต าบ อ ดได้

7 ต้นนาง แ ย้ ม ป่า ห้ามปลูกต้นนางแย้มป่าในบ้านโดยเ ด็ ดข า ด ตามความเ ชื่อว่าต้นนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีภูตผีปีศาจสิงอยู่ หากปลูกไว้ภายในบ้าน วันดีคืนดี ต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤ ทธิ์ ทำร้ า ยรังแกผู้คนในบ้านให้หวาดผวาเ สียขวัญ หรือเจ็ บไข้ได้ป่ ว ย ดอกลั่นทม

8 ต้น ร ะ กำ จากชื่อของต้นระกำทำให้คนไทยไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน เพ ราะเชื่ อกันว่าหากปลูกต้นระกำไว้ในบ้าน จะมีแต่ความช อกช้ำ ระกำทรวง อยู่ตลอดเวลาและจากลักษณะของต้นระกำที่เป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอ ลำต้นจะมีหนามแหลมย าวอยู่แล้ว ซึ่งหากเด็กเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิ ดอันต รายได้

9 ต้นโศก โศก : โบราณว่าหมายถึงความโศกเ ศ ร้ า – สลัดได : ไม่นิยมปลูกในรั้วบ้านเช่นกัน เพ ราะหมายถึง การสลัดโชคลาภออกไปจากบ้าน

10 ต้นซ่อ น กลิ่น มีอีกชื่อว่า ต้นซ่อนชู้ เป็นไม้ที่ ไ ม่ มงคลตามชื่อ ซึ่งหากนำมาปลูกในบ้าน จะทำให้ความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเกิ ดปัญหากันขึ้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความ เ ชื่ อ ของผู้คนมาแต่อดีตเท่านั้น การปลูกต้นไม้แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความ ส บ า ย ใจของเจ้าของบ้าน