โบราณเขาว่า ตั ดเล็บ ตั ดผม ให้มีโชคลาภ งานเ งิ นเข้าไม่ตกหล่น ตั ดวันไหนดี

ตั ดเล็บ

โบราณเขาว่า ตั ดเล็บ ตั ดผม ให้มีโชคลาภ งานเ งิ นเข้าไม่ตกหล่น ตั ดวันไหนดี

สำหรับในวันนี้เราจะมาเผยความเชื่ อของคนโบราณ “ ตั ดเล็บ ตั ดผม” จะต้องทำวันไหนอย่างไรให้มีโชคลาภ มีเ งิ นมีงานเข้า แล้ว ตั ดวันไหนจะดี แล้ววันไหนที่ห้าม ตั ด จะส่งผลไม่ดีให้กับตัวเอง

เป็นความเชื่ อที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคโบราณ โดนคนเฒ่าคนแก่นั้นได้สั่งสอน ไม่บอกพ่อแม่มา เป็นศาสตร์โบราณ ควรปฏิบัติตนในวันมงคล หรือวันอังคารมงคล ควรเลือกวันไหนดี วันไหนไม่ดี เพราะนอกจากนี้ ยังมีความเชื่ อในเ รื่ อ งของวันดีและไม่ดีในการ ตั ดเล็บ ตั ดผมอีกด้วย ซึ่งเราจะนำความเชื่ อเรานั้นมาบอกเพื่อนกัน สำหรับคนที่เชื่อเ รื่ อ งราวเหล่านี้ หรือใครที่ไม่เชื่อเ รื่ อ งราวเหล่านี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ห้าม ตั ดเล็บวันไหน / ควร ตั ดเล็บวันไหน

ควร ตั ดเล็บวันอาทิตย์ ท่านว่าจะทำให้มีโชคดี ได้โชคลาภอย่างนึกไม่ถึงและมีเ รื่ อ งดีมาถึงตนเอง

ควร ตั ดเล็บวันจันทร์ ผู้ใด ตั ดเล็บในวันนี้ นับเป็นเ รื่ อ งดีจะได้ลาภใหญ่ เกิ ดขึ้นกับตนเอง

ห้าม ตั ดเล็บวันอังคาร คนโบราณมักจะห้าม ตั ดเล็บในวันอังคาร์ (เพราะถือว่าเป็นวันดุ) ดังนั้ นหากใคร ตั ดเล็บในวันนี้จะทำให้หมดราศีและอาจต้องมี เ รื่ อ งให้เสียทรัพย์สินเ งิ นทอง

ควร ตั ดเล็บวันพุธ หากใคร ตั ดเล็บในวันนี้จะเป็นมงคลแก่ตน ในด้านคุ้มครอง – ปกป้องจากสิ่งร้ า ย สิ่งไม่ดีต่าง ไม่ให้มากล้ำกรายได้

ห้าม ตั ดเล็บวันพฤหัสบดี โบราณว่าวันนี้เป็นวันครู ท่านห้าม ตั ดเล็บ ผู้ใด ตั ดเล็บในวันนี้ จะได้รับความเดือดร้อนมีเ รื่ อ งยุ่งย ากเข้ามาเป็นอุปสรรค

ควร ตั ดเล็บวันศุกร์ ผู้ ตั ดเล็บในวันนี้ ตำราว่าจะได้ลาภ มีมงคล อุดมสมบูรณ์

ห้าม ตั ดเล็บวันเสาร์ ใครก็ตามที่ ตั ดเล็บในวันนี้ จะส่งผลด้านสุขภาพ ล้มป่ ว ยไม่ สบาย เป็นโ ร คภัยต่าง

ห้าม ตั ดเล็บวันพระ คนที่ ตั ดเล็บวันนี้ มักจะอายุสั้น ล้มป่ ว ยไม่สบายง่าย และมีเ รื่ อ ง เดือดร้อน มักเกิ ดอุ บั ติ เห ตุ ได้ง่าย

ห้าม ตั ดผมวันไหน / ควร ตั ดผมวันไหน

ตั ดผม วันอาทิตย์ จะมีอายุยืน สุขภาพร่ า งกายแข็งแรงปราศจากโ ร คภัย

ตั ดผม วันจันทร์ จะมีแต่โชคลาภ

ตั ดผม วันอังคาร จะมีเดชอำนาจ ผู้คนยำเกรง

ตั ดผม วันพุธ ไม่ดี ลาภต่าง จะหายหมดมีแต่ความทุกข์

ตั ดผม วันพฤหัสบดี เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รั กษ าคุ้มครอง เป็นสิริสวัสดิ์กับตัวท่าน

ตั ดผม วันศุกร์ จะมีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่แก่คนทั้งปวง

ตั ดผม วันเสาร์ ดียิ่งนัก คิดการทำสิ่งใดจะได้ดั่งสมประสงค์ จะเกิ ดมงคลและโชคลาภ

ขอขอบคุณ : horoscope sanook