ใครมีบ้า ง “เส้นตรง” บริเวณเล็บมือ สามารถบ่งบอกด วงได้

ใครมีบ้า ง “เส้นตรง” บริเวณเล็บมือ สามารถบ่งบอกด วงได้

ลองยื่นมือของคุณออกมา แล้วคว่ำมือลง มองดูที่เล็บของคุณนั้นมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือไม่ นั่นอาจจะเป็นชะตากร รมที่แตกต่างกันออกไป เชื่อว่าหลายคนมี บางคนก็ไม่มี

หลายคนบอกว่าตำรานี้แม่นมาก มาลองดูกันว่ามือของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แอบมองดูคนข้างว่าเป็นอย่างไร แล้วมาทำนายผลการ

A : เส้นตรง

คุณเองนั้นเป็นคนที่พิเศษคนหนึ่ง มีความคิดในเ รื่ อ งของการแก้ปัญหาดีเยี่ยม เรียกได้ว่าเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไว เป็นคนที่เก่ง แม้ว่าจะไม่ได้เก่งทุกเ รื่ อ งก็ตาม แต่คุณจะมีบางเ รื่ อ งที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องฝึกอะไรมากมาย เพราะมันเป็นความรู้สึกของคุณล้วน คุณเป็นคนที่พึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งคนอื่น ไม่ชอบการดูถูก ไม่ชอบการเอาเปรียบผู้อื่น ทำอะไรมักจะนึกถึงจิตใจผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอ และในบางครั้งอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับคุณก็ได้ เวลาที่เกรงใจคนอื่นมากเกินไป สุดท้ายแล้วเขาไม่เกรงใจคุณ

  1. เป็นคนมีโชค , มีชีวิตที่มีความสุขและงดงาม
  2. เป็นคนหาเ งิ นเก่ง แต่ก็ใช้จ่ายเก่งเหมือนกัน
  3. หากเป็นผู้หญิง สามีของเธอก็จะต้องดูดีมาก
  4. ด้านสุขภาพ คุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
  5. ไม่ว่าจะทำงานประเภทใด คุณก็ดูมีความกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจมาก

ความมั่งคั่ง: คุณมีจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกมาก ก้าวไปข้างหน้า คุณมีความมุ่งมั่นในการทำงานหาเ งิ นมาก มีความตึงเ ครีย ดบางอย่างในวิธีการหาเ งิ น และเนื่องจากคุณมีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความ เ สี่ ย ง ดั งนั้uคุณจะมีเ งิ นทองที่สะสมเก็บไว้มากมาย

B : ไม่มีเส้นตรง

คุณเป็นคนนิ สั ยใจร้อน มีความกระตือรือร้น รักความยุติธรรม มีความภักดีต่อเพื่อน และสามารถช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาหรือชี้ทางสว่างให้เพื่อนได้ บ่อยครั้งที่คุณสามารถวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาได้อย่างไม่ลังเล

  1. มีความอย า กรู้อย า กเห็น มีหัวใจนักวิจัยที่แข็งแกร่ง
  2. เป็นคนฉลาด ตื่นตัวและกระตือรือร้นตลอดเวลา
  3. ชีวิตนี้จะพบคนสองคนที่อย า กแต่งงานกับคุณ แต่ในชีวิตจริงสามีของคุณคือที่สอง
  4. บุตรหลานของคุณจะมีความกตัญญูและจะตอบแทนพระคุณ
  5. ชะตากร รมพ่อแม่และคุณหยั่งลึกมาก จะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากกันและกัน

ความมั่งคั่ง: ในเ รื่ อ งการเ งิ น แม้ว่าคุณจะเป็นคนหาเ งิ นไม่เก่งมากนัก แต่คุณงามความดีของคุณมักจะนำมาซึ่งรายได้มากมาย มันทำให้คุณสามารถมีรายได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางความสัมพันธ์และมิตรภาพของคุณ นี่เป็นจุดเด่นที่คุณมี คุณมีไอเดียมากมาย นี่อาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้คุณมีวิธีการหารายได้มากมายหลายรูปแบบ ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ก็ยังมีความมั่งคั่งและเสมอราบรื่น

ขอขอบคุณที่มาจาก ข่าวน่ารู้