ใครมีเ งิ นเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอ ลองทำตามวิธีเเก้ง่ายๆ ดีม าก

เ งิ น

ใครมีเ งิ นเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอ ลองทำตามวิธีเเก้ง่ายๆ ดีม าก

การเ งิ นติดขัด ชีวิตขัดสน เชื่อได้ว่าคงจะเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคนที่เคยผ่านกันมา ชีวิตมักทำอะไรก็ไม่ราบรื่นแบบที่ตั้งใจเอาไว้ ชีวิตพบเจอกับอุปสรรคต่างที่เข้ามาจนหาทางออกไม่เจอ มองไปทางไหนก็ไร้ซึ่งคนช่วยเหลือ

ซึ่งในวันนี้เราได้มีวิธีแก้กร รมที่มีตั้งแต่ในสมัยโบราณที่ทำกันมาถึงในยุคของปัจจุบัน ที่ทำแล้วเห็นผลดีต่อชีวิต สำหรับใครหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีการแก้ เรามาดูไปพร้อมกันเลย

วิธีแก้กร รม

เ งิ น

1. บาตรพระในบาตรให้ใส่ข้าวสาร ชนิดที่ดีที่สุด

ใส่ข้าวสารเต็มถุง ใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดห่อก่อนที่จะนำใส่ไปในบาตร อานิสงส์ที่จะได้รับนั้นคือ มีกินมีใช้ไม่มีวันหมด ไม่ย ากจนจนไม่มีกิน ทำมาค้าขายขึ้น ทำงานหาเ งิ นแบบไร้ปัญหา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์ คืนมาเป็นล้านเม็ด ต่อข้าวสาร 1 เม็ด จึงใช้หนี้กร รมได้ไว การเ งิ นเราจะคล่องตัวไว

หากท่านใดที่รู้สึกว่าการเ งิ นของตัวเองไม่คล่องทำอะไรก็มักติดขัด มีห นี้สินเยอะมากหลายทาง ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ นั้นแสดงว่า ชาติที่แล้วมานั้นตัวท่านเองติดหนี้กร รมไว้เยอะ ต้องตามแก้กssมด้วยการถวายข้าวสาร ที่มีน้ำหนักหนักกว่าตัวของเรา ณ ปัจจุบัน บวกเพิ่มอีก 1 กิโลกรัม นำมาถวายเป็นสังฆทานที่วัดใดก็ได้ที่ตัวท่านได้นับถือ พร้อมกับถวายสังฆทานจำนวน 1 ชุด

หากทำหมดทีเดียวไม่ได้ ให้ทำทั้งหมดภายในสามเดือน แบ่งทำ ไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนา เนื้อนาบุญมันน้อย ได้บุญน้อย ต้องในเขตจึงจะแก้กร รมได้

จากนั้น ตั้งใจกรวดน้ำว่า หากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้ เราขอชดใช้ให้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสาร เหล่านี้ แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ ขอให้ถึงแก่ทุกรูปรูปนาม ที่เราติดหนี้ท่าน

2. ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน เป็นต้น

เ งิ น

3. ทำซุ้มประตูวัด หรือ ป้ายบอกทางไปวัด

4. ชำระห นี้สงฆ์

ที่ให้ทำใน 3 หัวข้อข้างต้นเพราะ บางท่าน ก รรมเก่าหนักมาก แก้แบบทั่ว ไปไม่ได้ ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้หากไม่แก้ ก็จะหนักไปจนวันที่จากไป จะมีเ งิ นมาช่วงไหน ก็จะพลัดไป จะมีโอกาสดีเมื่อไหร่ ก็จะพลาดไปทุก ทีลองทำดู ไม่เสียหาย กร รมหากแก้ถูกจุด มันก็หลุดชีวิตจะดีขึ้น

ข้าวสารถึงแม้ว่า ธัญญาหารดิบ ไม่หมายรวมข้าวสาร แต่มุ่งหมายถึงข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้ขัดสี แต่การถวายข้าวสารนั้น ก็ยังไม่ควรถวายแก่สมณะ เพราะลำบากในการรั กษ าพระวินัย เป็นการผิดจากข้อจุลศีล แล้วก็อ้างศีลข้อหนึ่ง ในจุลศีล ที่ว่า “อามกธญฺญมปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เว้นข า ดจากการรับธัญญาหารดิบ”แม้”คำว่า ธัญญาหารดิบ ไม่ได้หมายถึง ข้าวสาร”เราก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาว่า วัดแห่งนั้น มีแม่ชี หรือเด็กวัด ที่สามารถหุงหาอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์ได้หรือไม่จะเป็นการดี

หากใครที่คิดว่าตัวท่านเองนั้นมีชีวิตที่ไม่ราบรื่น ให้ลองนำวิธีแก้ก ร ร มนี้ไปใช้กันดู เพราะเป็นหนึ่งในคว ามเชื่ටที่หลายคนทำแล้วเห็นผลดี ชีวิตดีขึ้น

ขอบคุรณที่มาจากseedaza