ใครมีแบบไหนบ้าง “เส้นตรง” ที่เล็บ สามารถบ่งบอกด วงชีวิตได้

เส้นตรง

ใครมีแบบไหนบ้าง “เส้นตรง” ที่เล็บ สามารถบ่งบอกด วงชีวิตได้

เรายื่นมือของคุณออกมาดูซิว่า เล็บของคุณนั้นมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือไม่ นั้นอาจจะเป็นชะตาก ร ร มที่แตกต่างกันมากหลายคนเชื่อว่ามันแม่นยำมาก ลองดูกันว่ามือของเราแล้วก็คนนั่งข้างเป็นอย่างไร

A : เส้นตรง

คุณเองนั้นเป็นคนที่พิเศษมากคนหนึ่ง มีความคิดในเ รื่ อ งของการแก้ไขปัญหาได้ดี และเพราะเหตุนี้เองคุณก็จะไม่ค่อยยอมรับคำแนะนำของคนอื่นสักเท่าไหร่ ผมเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นที่พึ่งของตนเองมากกว่า นิ สั ยแบ บนี้อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบของคุณได้ในภายภาคหน้า

  1. เป็นคนมีโชค , มีชีวิตที่มีความสุขและงดงาม
  2. เป็นคนหาเ งิ นเก่ง แต่ก็ใช้จ่ายเก่งเหมือนกัน
  3. หากเป็นผู้หญิง สามีของเธอก็จะต้องดูดีมาก
  4. ด้านสุขภาพ คุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
  5. ไม่ว่าจะทำงานประเภทใด คุณก็ดูมีความกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจมาก

ความมั่งคั่ง: คุณมีจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกมาก ก้าวไปข้างหน้า คุณมีความมุ่งมั่นในการทำงานหาเ งิ นมาก มีความตึงเค รี ย ดบางอย่างในวิธีการหาเ งิ น และเนื่องจากคุณมีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความ เ สี่ ย ง ดั ง นั้ นคุณจะมีเ งิ นทองที่สะสมเก็บไว้มากมาย

B : ไม่มีเส้นตรง

คุณเป็นคนนิ สั ยใจร้อน มีความกระตือรือร้น รักความยุติธรรม มีความภักดีต่อเพื่อน และสามารถช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาหรือชี้ทางสว่างให้เพื่อนได้ บ่อยครั้งที่คุณสามารถวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาได้อย่างไม่ลังเล

  1. มีความอย า กรู้อย า กเห็น มีหัวใจนักวิจัยที่แข็งแกร่ง
  2. เป็นคนฉลาด ตื่นตัวและกระตือรือร้นตลอดเวลา
  3. ชีวิตนี้จะพบคนสองคนที่อย า กแต่งงานกับคุณ แต่ในชีวิตจริงสามีของคุณคือที่สอง
  4. บุตรหลานของคุณจะมีความกตัญญูและจะตอบแทนพระคุณ
  5. ชะตากร รมพ่อแม่และคุณหยั่งลึกมาก จะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากกันและกัน

ความมั่งคั่ง: ในเ รื่ อ งการเ งิ น แม้ว่าคุณจะเป็นคนหาเ งิ นไม่เก่งมากนัก แต่คุณงามความดีของคุณมักจะนำมาซึ่งรายได้มากมาย มันทำให้คุณสามารถมีรายได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางความสัมพันธ์และมิตรภาพของคุณ นี่เป็นจุดเด่นที่คุณมี คุณมีไอเดียมากมาย นี่อาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้คุณมีวิธีการหารายได้มากมายหลายรูปแบบ ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ก็ยังมีความมั่งคั่งและเสมอราบรื่น

ขอขอบคุณที่มาจาก liekr