ใครเป็นดูไ ว้ เจ็ บหน้าอกด้านขวา ไม่ควรชะล่าใจเด็ ดข า ด

เจ็ บหน้าอก

ใครเป็นดูไ ว้ เจ็ บหน้าอกด้านขวา ไม่ควรชะล่าใจเด็ ดข า ด

เ รื่ อ งการเจ็ บหน้ าอ ก เมื่อมีอาการขึ้นมา สิ่งแรกที่หลาย คนกังวลก็คือเป็นโ ร คหัวใจหรือเปล่า แต่จริง แล้วสาเหตุของอาการเจ็ บหน้าอก มีได้หลายอย่าง ถ้าจะลองแยกตามอ วั ย ว ะที่อาจทำให้มีอาการเ จ็ บหน้าอก ก็ตั้งแต่ หัวใจ ป อด หลอดอาหาร กล้ ามเนื้อเส้นเอ็น ก ร ะ ดู กซี่โครง และเส้ นประส า ท

เจ็ บหน้าอก

โ ร คหัวใจ

การเจ็ บหน้าอกของโ ร คหัวใจ จะเกิ ดจากภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจข า ดเ ลื อ ดได้รับออ กซิเจนไม่เพียงพอ อาการที่พบบ่อยคืออาการป วดบริเวณหน้ าอกด้านซ้าย รู้สึกแน่น ห นัก และมีอาการป ว ด ร้ า วไปที่แขน ไหล่ ใต้คาง มักจะไม่สามารถบอกจุดที่เจ็ บได้แบบชัด และมักจะสัมพันธ์กับการออกแ รงหรือออกกำลังกาย

ถ้าเกิ ดจากการติดเชื้อของเยื้อหุ้มหัวใจจะป ว ดตรงกลาง อาจมีไข้ร่วมด้วย

ในคนที่อายุน้อยกว่า 30 ก็คิดถึงเ รื่ อ งหัวใจน้อยลง

โ ร คปอด

โ ร คของปอดจะต้องมีอาการนำมาของทางเดินหายใจคือมีอาการเหนื่อย หอ บ อาการไอ ถ้าเป็นเ รื่ อ งติดเชื้อก็จะมีไข้ร่วมด้วย

เจ็ บหน้าอก

ก ร ะ ดู ก กล้ามเนื้อ หน้าอก

การอักเสบของก ร ะ ดู กหรือก ร ะ ดู กอ่อน บริเวณหน้าอก ลักษณะที่เ จ็ บ จะเป็นแบบจี๊ด แปล๊บ ขึ้นมา ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของโครงก ร ะ ดู กหน้าอก เช่นการเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก หายใจเข้าลึก จะมีจุดที่กดเจ็ บชัดเจน ถ้ากดไล่ตามตำแหน่งของซี่โครงไป จะพบว่ามีตำแหน่งที่เ จ็ บชัด กดไปตำแหน่งจะเ จ็ บชัดเจน

การรั กษ าถ้าเป็นมากก็ควรทานย าลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ และย าคลายก ล้า มเนื้อ งดการยกของหนัก

หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร

บางครั้งคนที่มีกรดในกระเพาะมาก หรือมีภาวะกรดไหลย้อน ก็จะมีอาการเจ็ บหน้าอกเช่นกัน แต่จะรู้สึกร้อน burning pain ร่วมกับการเรอ ท้องอืด อาจมีอาการเวลาท้องว่างนาน หรือหลังทานอาหาร ที่มีีรสเผ็ด รสจัด หรืออาหารมื้อใหญ่ ถ้าเป็นมากคงต้องทานย าช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารร่วมกับการคุมอาหาร ทานอาหารอ่อน ไม่ทานอาหารรสจัดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เจ็ บห น้ าอกแล้วกังวลว่าจะเป็นโ ร คหัวใจนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก haamor