ไข่ใบไหนใหญ่ที่สุด ลองเลือกมา บอกได้ถึงนิ สั ยแอบแฝงในตัว

ไข่ใบไหนใหญ่ที่สุด ลองเลือกมา บอกได้ถึงนิ สั ยแอบแฝงในตัว

ในวันนี้เราได้มีเกมทายใจมาให้เพื่อนได้ลองเลือกกัน “ไข่ใบไหนใหญ่ที่สุด” หากคุณเลือกได้แล้วเรามาดูคำตอบกัน คำตอบนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงบุคลิกที่แอบแฝงอยู่ในเบื้องลึกของตัวคุณว่านิ สั ยเบื้องลึกภายในจิตใจคุณนั้นเป็นอย่างไร เมื่อเลือกได้แล้วมาดูเฉลยกันเลย

เลือกได้แล้วหรือยัง? ไปดูเฉลยกันเลยจ้า….

เลือก A

บุคลิกภายนอก : เป็นคนยิ้มเก่ง มีอะไรก็มักแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทาง ให้ความสำคัญในเ รื่ อ งความรู้สึก เป็นคนรักเพื่อน ถ้าเพื่อนคนไหนจริงใจมาคุณก็จะจริงใจตอบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หากใครที่คุณไม่สนใจคุณก็จะเย็นชากับเขา เรียกได้ว่าใครดีมาก็ดีตอบใครร้ า ยมาก็ร้ า ยตอบ หากคุณรักใครคุณก็จะรักอย่างหมดหัวใจไม่มีเผื่อใจเอาไว้

นิ สั ยภายใน : คุณไม่ชื่นชอบให้ใครมาดูถูกเหยีຍดหย าม มีความนับถือตนเองค่อนข้างสูงมาก เป็นคนชอบคิดแทนคนอื่น มักจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่น คุณเป็นคนที่เข้าหาคนอื่นไม่ง่าย ต้องเป็นคนสนิทจริงถึงที่จะเปิดรับ

เลือก B

บุคลิกภายนอก : คุณไม่ชอบให้คนอื่นมองเห็นได้ในมุมที่ตัวเองอ่อนแอ เวลาที่คุณอ่อนแอมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียว ภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งแต่ภายในอ่อนแอเกิ ดที่จะรับไหว คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เผชิญกับปัญหาได้อย่างกล้าหาญ ใครดีมาก็จะดีต่อไปหลายเท่าตัวเป็นคนที่เชื่อถือได้

นิ สั ยภายใน : คุณเก็บความอ่อนแอไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ คุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่า ชอบช่วยเหลือคนอื่น กลัวคนอื่นลำบาก และอารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะขึ้นลง ต้องอดทนกับเ รื่ อ งราวต่างที่เกิ ดขึ้นในชีวิตประจำวัน ภายนอกคือไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแต่ภายในอึดอัดใจมากในหลายเ รื่ อ ง

เลือก C

บุคลิกภายนอก : คุณเป็นคนฉลาดและมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ ใครก็ต่างเคารพและเชื่อถือคุณในหลายครั้งเวลาที่คุณเจ็ บป ว ดหรือมีเ รื่ อ งกลุ้มใจนั้นก็มักไม่แสดงออกมาให้ใครเห็น แต่ว่าจริงแล้วก็คนมันดูออกว่าคุณเป็นอย่างไร

นิ สั ยภายใน : จริงแล้วคุณไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกแท้จริงที่คุณมีออกมาให้ใครได้เห็น มักจะเก็บไว้คนเดียว อาจจะแสดงออกมาว่าเข้มแข็ง คุณเป็นคนที่อ่อนแอ คนเข้าใจคุณมีไม่มาก เพราะอย่างนั้นเพื่อนสนิทของคุณก็เลยน้อย คุณเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจ ไม่ค่อยที่จะทำอะไร ชอบใช้วิธีฉลาดในการทำสิ่งต่าง เห็นใจความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างกายคุณ หากไม่ชอบใครก็จะไม่เข้าไปยุ่งเป็นเ ด็ ดข า ด

เลือก D

บุคลิกภายนอก : สิ่งแรกที่คนอื่นมักจะเห็นนั่นคือคุณเป็นคนที่เข้าหาย าก คุณมีนิ สั ยที่ค่อนข้างสันโดษชอบอยู่คนเดียว เก็บตัวเงียบไม่ค่อยเข้าหาใคร

นิ สั ยภายใน : แท้จริงแล้วคุณเป็นคนที่ลึกลับ แล้วบอกให้คนอื่นเข้าใจจิตใจของคุณ คุณชอบความสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะทำในสิ่งที่ดีที่สุด หากไม่เชื่อใจใครก็จะเว้นระยะห่างเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัว คุณเป็นคนดีเข้ากับเพื่อนและผู้ใหญ่ได้ง่าย มีความรับผิดชอบและไม่กลัวที่จะเป็นคนเสียสละต่อผลประโยชน์ส่วนรวม

เลือก E

บุคลิกภายนอก : เป็นคนที่สบายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีใจกว้าง ชอบแบ่งปันและช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ย าก มีความมุ่งมั่นในการทำงานต่าง และมีความกระตือรือร้นไม่ว่าจะทำสิ่งใด

นิ สั ยภายใน : เป็นคนที่มีเหตุผลไม่ชอบการโดนบังคับจากใครใคร และไม่ยอมรับไม่ไว้วางใจในคำท้าทายและความเห็นของคนอื่นเท่าไหร่นัก ชอบมีความคิดของตนเองเป็นหลัก แต่เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่น มีความยุติธรรม เ ก ลี ຍ ด การโกหกและหลอกลวง เป็นคน sensitive ในหลายเ รื่ อ ง

ขอบคุณข้อมูลจาก LIEKR