ไม่ต้องเครี ยด แชทยืมเ งิ น เท่ากับสัญญากู้ยืม ฟ้ องร้อ งได้เหมือนกัน

ยืมเ งิ น

ไม่ต้องเครี ยด แชทยืมเ งิ น เท่ากับสัญญากู้ยืม ฟ้ องร้อ งได้เหมือนกัน

ปัญหาโลกแตกในเ รื่ อ งของการยืมเ งิ น ยืมแล้วไม่ได้คืน เ รื่ อ งนี้เป็นปัญหาในทุกยุคสมัยจริง เวลายืมมีเหตุผลข้ออ้างต่างนา แต่พอถึงเวลาคืนแล้วนี่สิ เงียบหายกริบ

ไม่ว่าจะเป็นการยืมเ งิ นผ่านเฟสบุ๊ค ทักแชทมายืมเ งิ น ก็หนีไม่พ้น เวลายืนแสนจะง่ายบอกเหตุผลซะดิบดีน่าสงสาร บางรายนัดวันคืนเองด้วย บอกเ ล ขบัญชีให้พร้อม นี้ก็ยืมได้ แต่หารู้ไม่ว่าแชทยืมเ งิ นหากลูกหนี้ไม่คืนเราสามารถฟ้องได้

ยืมเ งิ น

แชทยืมเ งิ น การกู้เ งิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ผ่านสื่อออนไลน์ จะเอาผิดคนหนีหนี้ได้อย่างไร ?

การกู้ยืมเ งิ นเกิน 2,000 บาท ขึ้นไป สิ่งเหล่านี้ถือว่าแทนหนังสือกู้ยืมเ งิ น สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องกับผู้ยืมเ งิ นได้

– ข้อความแชท/บทสนทนาในการกู้ยืม

– หลักฐานการโอนเ งิ น หรือการทำธุรก ร ร ม

– บัญชีที่ยืมเ งิ นไป บัญชีที่โอนเ งิ นเข้า

– ข้อมูลในระบบที่ปลอดภัย และ เชื่อถือได้

– เก็บหลักฐานการยืมทันทีเมื่อมีการยืมเ งิ น และรั กษ าข้อมูลให้คงสภาพเดิม ไม่แก้วันที่ เวลา หรือข้อมูลอื่นในหหลักฐาน ( ถ้าเป็นในแชท ก็แคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน )

ยืมเ งิ น

อายุความในการฟ้องร้อง

– 5 ปี ถ้าสัญญากู้มีกำหนดชำระเ งิ นต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดจะมีอายุความ 5 ปี

– 10 ปี ผู้ฟ้องต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระเ งิ นกู้ยืมคืน

การฟ้ อ งร้ อ งจะมีรายละเอียดมากมาย บทความนี้เขียนขึ้นมาในกรณีเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้หมดกำลังใจและไม่ให้มีความเข้าใจผิดกันว่า เมื่อไม่มีสัญญาก็ไม่สามารถฟ้องได้ ทั้งนี้การฟ้อ งรองควรปรึกษาทน ายเพื่อรับทราบขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้องต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก siamnews, ประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม