10 วิธีดูดทรัพย์เข้ากระเป๋า จัดบ้านยังไงให้เ งิ นทองไหลมาเทมา

10 วิธีดูดทรัพย์

10 วิธีดูดทรัพย์เข้ากระเป๋า จัดบ้านยังไงให้เ งิ นทองไหลมาเทมา

ถ้าจะพูดถึงเ รื่ อ งเ งิ นทอง ไม่ว่าใครก็คงสนใจกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับ คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ทุกวันนี้คุณก็ตั้งใจทำมาหากิน ทำอาชีพสุจริต แต่ทว่าทำไมชีวิตเหมือนย่ำอยู่กับที่ ไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเลย

ในวันนี้เรามีเ รื่ อ งราวความเ ชื่ อเกี่ยวกับการเสริมด ว งชะตาเล็กน้อย เพื่อเป็นการเปิด๑วงชะตาในเ รื่ อ งของการเ งิ นให้ดีขึ้น วันนี้เรามี 10 วิธีในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เพื่อที่จะได้เป็นการเปิดโชคเปิดด ว งของตัวผู้อยู่อาศัย ไปดูกันเลยว่า 10 ข้อมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำ

1. การตกแต่งภายในบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยควรให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรก การจัดวางข้าวของต่างควรจัดวางให้บ้านมีความโป่ง โล่งสบาย สะอาดหูสะอาดตา ไม่รกรุงรัง

2. ประตูของบ้านก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากประตูหน้าบ้านถือเป็นทางเข้าของโชคลาภ ดั งนั้uจึงควรเลือกประตูหน้าบ้านให้มีขนาดใหญ่กว่าประตูหลังบ้าน เนื่องจากในทางความเ ชื่ อแล้วประตูหลังบ้านถือว่าเป็นทางออกของโชคลาภที่จะเข้ามา นอกจากนี้แล้วการแขวนกระดิ่ง หรือระฆัง ไว้ที่ลูกบิดประตูด้านนอก จะช่วยเสริมในเ รื่ อ งของโชคลาภมากยิ่งขึ้น

3. สำหรับห้องนอน การจัดวางเตียงควรวางในทิศทางที่เหมาะสม และจัดให้มีลักษณะโปร่ง ปลายเตียงควรมีพื้นที่เหลืออย่างน้อย 2-3 ฟุต อีกทั้งยังไม่ควรตั้งโต๊ะเครื่องแป้งหรือกระจกไว้ปลายเตียง เนื่องจากจะส่งผลทำให้ผู้นอนหลับไม่สนิท ฝันร้ า ย และอาจถึงขั้นประสบเคราะห์ร้ า ยได้เลยทีเดียว นอกจากนี้ควรรั กษ าความสะอาดใต้เตียงให้ดี ไม่ควรนำสิ่งของมาวางไว้ใต้เตียง เพราะจะทำให้ข า ดลาภ เจ็ບป่ ว ยง่าย และส่งผลทำให้มีเ รื่ อ งขั ด แ ย้ งกับคนใกล้ชิดได้

10 วิธีดูดทรัพย์

4. ในเ รื่ อ งของสถานที่ในการเก็บเ งิ นเก็บทองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้ นจึงควรเลือกจุดที่ดี หรือจุดร่ำร ว ยของบ้าน ซึ่งแตกต่างกันไปในบ้านแต่ละหลัง จึงจะส่งเสริมให้เ งิ นทองเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

5. นอกจากนี้แล้วการเลี้ยงปลาทอง หรือการหารูปภาพกวาง ดอกไม้ หรือรูปคลื่นน้ำเล็ก มาประดับตกแต่งไว้ภายในบ้าน ก็จะสามารถดึงดูดโชคลาภเข้ามาสู่บ้านที่อยู่อาศัยได้เช่นกัน

6. หากบริเวณบ้านมีสวนควรดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้ดี ไม่ควรปล่อยให้ต้นไม้ ดอกไม้ ที่อยู่ภายในบริเวณบ้านเหี่ยวเฉา เพราะจะทำให้ปิดกลั้นโชคลาภที่จะเข้ามาสู่บ้านได้

7. หากคุณเป็นคนที่มีปัญหาในเ รื่ อ งของเ งิ นข า ดมือ เ งิ นทองไม่เข้าบ้าน คุณควรหาตำแหน่งดีตำแหน่งร่ำร วยของบ้าน เช่น ตำแหน่งที่เป็นเส้นทแยงมุมกับประตู ให้นำแมวกวัก ต้นวาสนา หรือ ฮก ลก ซิ่ว มาวางไว้บนชั้นบริเวณดังกล่าว หากไม่สามารถหาตามที่กล่าวมาได้ สามารถใช้แจกันดอกไม้มาวางแทนได้เช่นกัน แต่ควรทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้สะอาดอยู่เสมอ

10 วิธีดูดทรัพย์

8. ภายในบ้านหากมีไข่และส้มใส่ตะกร้าตั้งไว้ไม่ข า ด จะช่วยส่งเสริมความโชคดี เ งิ นทองเพิ่มพูน อีกทั้งยังทำให้คนในบ้านพบเจอแต่สิ่งที่ดีดี

9. โต๊ะห มู ่บูชา หิ้งพระ หรือสถานที่ตั้งสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ควรหมั่นทำความสะอาด เปลี่ยนดอกไม้อยู่เสมอ อีกทั้งยังควรถวายน้ำสะอาดเป็นประจำ จะทำให้โชคลาภดีขึ้น

10. หากที่บ้านของคุณมีกระจกควรทำความสะอาดให้กระจกสดใสอยู่เสมอ การที่ที่บ้านมีกระจกที่สดใสจะเสริมให้ชีวิตของคนที่บ้านสดใสตามไปด้วย

ขอขอบคุณที่มาจาก horoscope2u