10 อันดับของใช้จำเป็น ถวายสังฆทาน ทำถูกอานิสงส์แ รง

10 อันดับของใช้จำเป็น ถวายสังฆทาน ทำถูกอานิสงส์แ รง

ถวายสังฆทาน ตามหลักความจริงแล้วในเ รื่ อ งของการทำบุญเราสามารถใส่บาตรทำบุญอะไรก็ได้ แต่ถ้าอย า กให้มีอานิสงส์เพิ่มมากขึ้น ควรถวายสังฆทานในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ ดั งนั้uในวันนี้เราจะคัดเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อพระสงฆ์ มาฝากเพื่อนกัน

อันดับที่ 1

อุปกรณ์ประเภทเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เนื่องจากในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอกาสได้ไปศึกษาธรรมะ ได้ศึกษาพระธรรม จึงจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ในเ รื่ อ งของการเรียน โดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือสวดมนต์ หนังสือบาลี สมุด อุปกรณ์ต่าง เพราะจะต้องใช้ในเ รื่ อ งของการศึกษาพระธรรม

อันดับที่ 2

อุปกรณ์สำหรับโกนผม ควรเลือกที่มีคุณภาพที่ดี สามารถโกนได้เกลี้ยงเกลา เพื่อให้พระสงฆ์นั้นใช้ในการปรุงผม หนวด เครา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุด

อันดับที่ 3

ผ้าเหลือง ผ้าไตรจีวร แม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังฆทานบ่อยนะ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นของที่ไม่ได้ขนาด ไม่ได้สัดส่วนที่ดี ไม่ได้คุณภาพ ดั งนั้uแล้วหากผู้ที่จะถวายสังฆทาน ควรเลือกให้เหมาะสม อย่างเช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะเนื้อผ้านี้จะเหมาะสมในเ รื่ อ งของสภาพอากาศบ้านเรามาก อากาศร้อนชื้นเนื้อผ้านี้จะเหมาะที่สุด

อันดับที่ 4

หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร หรือหนังสือที่ให้ความรู้อื่น หากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายที่วัด สามารถสมัครสมาชิกรายปี หรือสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเลยก็ได้

อันดับที่ 5

รองเท้า แบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้น ควรดูตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อาจลองสังเกตดูก็ได้ว่า แต่เดิมพระสงฆ์ที่วัดแห่งนั้นสวมใส่รองเท้าแบบใด

อันดับที่ 6

ย ารั กษ าโ ร ค ควรถวายของดี มีคุณภาพ และเป็นย าสามัญทั่ว ไป ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

อันดับที่ 7

ผ้าขนหนู ควรเลือกผ้าขนหนูเนื้อดี สีสุภาพ ไม่ควรมีลวดลายฉูดฉาด และไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่างใด

อันดับที่ 8

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในยุคโลกหมุนตามเทคโนโลยี วัดต่าง จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งยังมีหลายวัดที่ยังข า ดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้อีกเป็นจำนวนมาก

อันดับที่ 9

ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำย าล้างห้องน้ำ น้ำย าล้างจาน ไม้กวาด และไม้ถูพื้น

อันดับที่ 10

แชมพูสระผม เนื่องจากพระสงฆ์จะต้องใช้แชมพูในการล้างหนังศีรษะก่อนการปลงผม ดั งนั้uแล้วชมพูถึงว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในบางครั้งพระสงฆ์อาจจะทำกิจนิมนต์นอกวัด อาจจะโดนฝุ่น โดนควัน ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้หนังศรีษะเกิ ดเป็นเชื้อราก็ได้ เราควรที่จะถวายแชมพูสระผมที่จะช่วยให้พระสงฆ์นั้นไม่เป็นโ ร คผิวหนังทางศีรษะ

ขอขอบคุณที่มาจาก รายการจุดเปลี่ยน ทีวีบูรพา